Search result for

ผลที่ตามมา

(29 entries)
(0.0835 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลที่ตามมา-, *ผลที่ตามมา*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the consequences for your actionsผลที่ตามมาจากการกระทำของเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
Corollary is there is such a thing as not trusting enough.ผลที่ตามมา ก็เป็นหนึ่งในสิ่งนั้น ยังเชื่อถือได้ไม่มากพอ Emancipation (2008)
Be that as it may, the direct consequences of your actions would have been that two of the convicted burglars would have escaped criminal prosecution.มันอาจมีผลที่ตามมา ในทางตรง จากการลงมือทำลงไปของท่าน ที่โจรย่องเบาสองคน Frost/Nixon (2008)
Oh, uh, well, Mr. Bronson, as a concerned citizen, wanted to bring points to my attention before I made any hasty decisions about the property.ฉันอยากคิดถึงผลที่ตามมา ก่อนที่ฉันจะด่วนตัดสินใจ Bedtime Stories (2008)
If the permafrost melts, the methane released would cause the greenhouse effect to race out of control with consequences no one can predict.ถ้าดินน้ำแข็งละลาย ปลดปล่อยก๊าซมีเทนจะก่อให้ เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก ที่มนุษยชาติควบคุมไม่ได้ และผลที่ตามมาอย่างคาดไม่ถึง Home (2009)
And lost the trust of our clients in the process.และศูนย์เสียความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา และนี้จะเป็นผลที่ตามมา G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
If she does something wrong, she can live with the consequences.เธอก็ต้องใช้ชีวิต จากผลที่ตามมา Chapter Five 'Exposed' (2009)
And if you break them, the consequences are murkier.และถ้าคุณแหกกฎ ผลที่ตามมาคือหมอกหนา Dead Like Me: Life After Death (2009)
Sometimes the consequences of breaking rules not only punish you, but punish others.บางครั้ง ผลที่ตามมาจากการแหกกฏ ไม่เพียงลงโทษคุณเท่านั้น แต่ยังลงโทษคนอื่นๆด้วย Dead Like Me: Life After Death (2009)
Because, Johnny, not all of us have the luxury... of doing whatever the hell we want... and never suffering the consequences.ก็เพราะนะ จอห์นนี่ เราไม่วิเศษวิโส ทำในสิ่งที่อยากทำ และไม่เคยห่วงผลที่ตามมา Dare (2009)
It's ugly, it'll feel bad, but the result will be the salvation of Charming.มันเป็นวิธีที่ชั่วร้าย มันจะทำให้รู้สึกแย่ เเต่ผลที่ตามมา จะเป็นความอยู่รอดของชาวชาร์มมิ่ง Fix (2009)
What you've seen today, Tyler, is only the beginning.คุณรู้ว่าอะไรคือผลที่ตามมากับ การกระทำแบบนี้ วาติกันพูดชัดเจน V (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลที่ตามมา[n. exp.] (phon thī tām mā) EN: consequence ; result   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aftereffect[N] ผลกระทบ, See also: ผลที่ตามมา, Syn. result, aftermath
aftermath[N] ผลที่ตามมา, See also: ควันหลง, Syn. consequence, result
corollary[N] ผลที่ตามมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftermathn. ผลที่ตามมา, Syn. consequence
apodosis(อะพอด'ดะซิส) n., (pl. -ses) อนุประโยคสรุปผลที่ตามมาในประโยคเงื่อนไข
consequence(คอน'ซะเควินซฺ) n. ผลลัพธ์,ผลที่ตามมา,ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง,ความสำคัญ -Phr. (in consequence ผลก็คือ), Syn. result,effect ###A. antecedent,cause
consequent(คอน'ซะเควินทฺ) adj. เป็นผลเนื่องมาแต่ n. ผลที่ตามมา,ผลที่เกิดขึ้น
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา,เกี่ยวกับผลลัพธ์,อวดดี,วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important,eventful
corollary(คอ'ระลารี) n. บทพิสูจน์,บทเทียบ,ผลที่ตามมา, Syn. inference,deduction
event(อีเวนทฺ') n. เหตุการณ์,เหตุการณ์สำคัญ,กรณี,ผลที่เกิดขึ้น,ผลที่ตามมา,การแข่งขัน. -Phr. (at all events จะอย่างไรก็ตาม) -Phr. (in the event ถ้า)
import(อิม' พอร์ท) n. สินค้าเข้า, การนำสินค้าเข้าประเทศ, ความหมาย, ความสำคัญ, ผลที่ตามมา. -vt. (อิมพอร์ท') นำสินค้าเข้าประเทศ, นำเข้ามา, แสดงนัย, มีความหมาย, เกี่ยวข้อง, พัวพัน., See also: importability n. importable adj. importer n.
moment(โม'เมินทฺ) n. ขณะนั้น,ชั่วครู่,ขณะ,ความสำคัญ,ความสำคัญของขณะนั้น,โอกาส,ผลที่ตามมา,ลักษณะของสิ่งของ (ปรัชญา), Syn. minute,weight ###A. triviality
payoff(เพ'ออฟ) n. การจ่ายเงินเดือน,การชำระหนี้,เวลาการจ่ายเงิน,ผลที่ตามมา

English-Thai: Nontri Dictionary
import(n) สินค้าขาเข้า,ความสำคัญ,ผลที่ตามมา,ความหมาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Folge(n) |die, pl. Folgen| ผลที่ตามมา
absehen(vt) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen| รู้ล่วงหน้า, คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น Die Folgen der Naturkatastrophe ist noch nicht abzusehen. ผลที่ตามมาของภัยทางธรรมชาติยังไม่เป็นที่รู้กัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top