ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปูนซีเมนต์

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปูนซีเมนต์-, *ปูนซีเมนต์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูนซีเมนต์[N] cement, Syn. ซีเมนต์, Example: ระยะนี้ปูนซีเมนต์ขาดตลาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปูนซีเมนต์น. วัสดุใช้ในการก่อสร้างชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง เมื่อผสมคลุกกับนํ้าแล้วทิ้งไว้จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นผลให้เกิดการก่อตัวและแข็งตัวได้ องค์ประกอบเคมีที่สำคัญคือ แคลเซียมซิลิเกต แคลเซียมอะลูมิเนต และแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ ใช้ประโยชน์เพื่อทำคอนกรีต ปูนฉาบ หรือ ปูนก่อ.
ปูน ๑ปูนซีเมนต์ ในคำเช่น เทปูน โบกปูน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cementปูนซีเมนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Portland cementปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cementปูนซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Portland cementปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ [TU Subject Heading]
cement pastecement paste, ปูนซีเมนต์เหลว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน The Great Dictator (1940)
This is a cement hole. Uh... I have some tiki torches in the garage.แต่นี่มันรูปูนซีเมนต์ ชั้นมีโคมไฟเล็กสำหรับสวนด้วยนะคะ เงียบนะ เงียบนะ นังคนอ่อนแอ American Beauty (1999)
Is that cement?นั่นปูนซีเมนต์เหรอ Paradise (2008)
It is not cement, but Dad.มันไม่ใช่ปูนซีเมนต์นะลูก แต่พ่อครับ The Lovely Bones (2009)
Please tell me you killed him, because I will never get all the cement out of my hair.เพราะฉันจะไม่เอาปูนซีเมนต์ออกจากผมของฉันอีก Evil Is Going On (2010)
Like through the cement factory tunnels.เหมือนกับผ่านอุโมงค์ท่อระบายน้ำโรงงานปูนซีเมนต์ไง Manhunt (2013)
The old cement factory.โรงงานปูนซีเมนต์เก่า Blue on Blue (2013)
Some of those tunnels run pretty deep.บางส่วนของโรงงานปูนซีเมนต์ค่อนข้างลึก Blue on Blue (2013)
You lay cement.คุณเทปูนซีเมนต์นั่น Radioactive (2013)
The walls are cement, all around.กำแพงเป็นปูนซีเมนต์ล้อมทุกด้าน Inferno (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปูนซีเมนต์ [n. exp.] (pūn sīmēn) EN: cement   FR: ciment [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cement[N] ปูนซีเมนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cement(ซิเมนทฺ') {cemented,cementing,cements} n. ซีเมนต์,ปูนซีเมนต์,น้ำยายางสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ,สิ่งยึดเหนี่ยว,พันธะ vt. ยึดเกาะ,พอกด้วยน้ำปูนซีเมนต์,ใช้น้ำปูนซีเมนต์ฉาบ,ผนึก. เป็นส่วนที่หุ้มเนื้อฟันที่รากฟัน, See also: cementer n., Syn. seal ###A. separate
mortar(มอร์'ทาร์) n. โกร่ง,ครก,ปืนครก,เครื่องยิงดอกไม้ไฟ,ปูนขาวหรือปูนซีเมนต์หรือส่วนผสมของมัน,ทราย,น้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
cement(n) ปูนซีเมนต์,เครื่องเกาะ,เครื่องเชื่อม
cement(vt) อุดด้วยปูนซีเมนต์,เชื่อม,ทำให้ยึดแน่น,ประสาน
concrete(n) คอนกรีต,ปูนซีเมนต์แข็ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top