ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปากแข็ง

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปากแข็ง-, *ปากแข็ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากแข็ง[ADJ] stubborn, See also: obstinate, tight-lipped, Syn. ดึงดัน, ดื้อ, Example: ผู้หญิงวันพฤหัสบางครั้งทำตัวเหมือนผู้ร้ายปากแข็ง วิตกกังวลเกินเหตุ, Thai definition: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง
ปากแข็ง[V] refuse to admit mistakes, See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate, Syn. ดึงดัน, ดื้อ, Example: หากถูกจับได้ไล่ทันต้องยืนกระต่ายขาเดียว ปากแข็ง อย่ายอมรับเป็นอันขาด, Thai definition: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง
ปากแข็ง[V] refuse to admit mistakes, See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate, Syn. ดึงดัน, ดื้อ, Example: หากถูกจับได้ไล่ทันต้องยืนกระต่ายขาเดียว ปากแข็ง อย่ายอมรับเป็นอันขาด, Thai definition: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปากแข็งว. พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A tough guy, huh?ปากแข็ง งั้นสิ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I know what to do with tough guys.ผมรู้วิธีจัดการกับคนปากแข็ง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Why did you sneak around at night and finish other people's formulas... that only one or two people in the world could do and then lie about it?ทำไมเธอเที่ยวไปด้อมๆมองตอนกลางคืน ไปแก้สมการที่มีคนเพียงคนหรือ 2 คน ในโลกเท่านั้นที่ทำได้ แล้วยังจะปากแข็งอีก Good Will Hunting (1997)
She's infuriating and stubborn and narrow-minded.เธอโกรธ และปากแข็ง และใจแคบ Ice Age: The Meltdown (2006)
- You are so stubborn and hard-headed.- คุณช่างปากแข็งและหัวแข็ง Ice Age: The Meltdown (2006)
and the longer it takes, the more painful we"ll make it.ปากแข็งก็มีแต่จะยิ่งเจ็บตัวมากขึ้น Quantum of Solace (2008)
Deny everything. Admit nothing.ทำเป็นปากแข็งทุกเรื่อง Duplicity (2009)
Sorry. You two are beyond stubborn.ขอโทษนะ ก็เล่นปากแข็งทั้งสองคนเลยนิ Episode #1.8 (2009)
Vittoria. - You're all right?แม้ว่าฉันถูกเด็กและปากแข็ง, ฉันต้องการฆราวาส, Angels & Demons (2009)
If you keep insisting on taking fifth like this, you will rot in the shit hole for good, you understand?ถ้าแกยังปากแข็ง แกก็ไม่พ้นข้อกล่าวหาอยู่ดี รู้ไว้ซะ The Man from Nowhere (2010)
Kazehaya is a guy. And he's quite stubborn.คาเซฮายะน่ะเป็นผู้ชายและเขาค่อนข้างปากแข็ง From Me to You (2010)
I'm pretty stubborn. It might take all night.ฉันปากแข็งสุดๆเลยล่ะ มันน่าจะใช้เวลาทั้งคืน Goodbye, Columbia (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากแข็ง[v. exp.] (pāk khaēng) EN: not to say what one thinks or feels ; not talking ; racalcitrant ; obdurate   FR: ne pas divulguer ses sentiments ; taiseux

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stubbron (adj ) ปากแข็ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top