ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประเทศสหรัฐอเมริกา-, *ประเทศสหรัฐอเมริกา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเทศสหรัฐอเมริกา[N] United States of America, See also: United States, America, Syn. อเมริกา, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เจริญแล้ว, Count unit: ประเทศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The United States is threatening a naval blockade.ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่ คุกคาม ด่านทหารเรือ 2010: The Year We Make Contact (1984)
HELMER:HELMER นางทานากะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการที่รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ... Bloodsport (1988)
well, the second-best place to live... in the United States, population under 20,000.ดีที่สองที่ดีที่สุดที่จะอยู่ ... ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประชากรอายุต่ำกว่า 20,000 Dante's Peak (1997)
Dante's Peak, the second most desirable place... to live in the United States, population under 20,000.ดันเต้ยอด สถานที่ที่ต้องการมากที่สุดที่สอง ... ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประชากรอายุต่ำกว่า 20,000 Dante's Peak (1997)
United States Geological Survey.ประเทศสหรัฐอเมริกา การสำรวจทางธรณีวิทยา Dante's Peak (1997)
This is the Capitol of the United States.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ของประเทศสหรัฐอเมริกา Sex Trek: Charly XXX (2007)
(FANS CHEERING) USA!(แฟนเชียร์) ประเทศสหรัฐอเมริกา! ประเทศสหรัฐอเมริกาBalls of Fury (2007)
USA! USA!ประเทศสหรัฐอเมริกาBalls of Fury (2007)
(CROWD CHEERING) USA!(ฝูงชนเชียร์) ประเทศสหรัฐอเมริกา! ประเทศสหรัฐอเมริกาBalls of Fury (2007)
USA! USA!ประเทศสหรัฐอเมริกาBalls of Fury (2007)
Now, presenting the United States of America,ตอนนี้นำเสนอ ประเทศสหรัฐอเมริกาของอเมริกา Balls of Fury (2007)
President of the United States.ประธานาธิบดี ประเทศสหรัฐอเมริกา Eagle Eye (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเทศสหรัฐอเมริกา[n. prop.] (Prathēt Saharat Amērikā) EN: United States of America ; United States ; America   FR: États-Unis [mpl] ; USA [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
XEROX(n name uniq ) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
America[N] สหรัฐอเมริกา, See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, Syn. The United States of America, United States, U.S., the States
the United States[N] ประเทศสหรัฐอเมริกา, See also: สหรัฐ, Syn. America
U.S.A.[ABBR] สหรัฐอเมริกา (คำย่อ United States of America), See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา, Syn. America
United States of America[N] ประเทศสหรัฐอเมริกา, See also: สหรัฐ
US[N] ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) ), Syn. America
USA[ABBR] สหรัฐอเมริกา (คำย่อของ United States of America), See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา, Syn. America
USA[ABBR] สหรัฐอเมริกา (ย่อมาจาก United States of America), See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา, Syn. America

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
米国[べいこく, beikoku] (n) ประเทศสหรัฐอเมริกา, See also: S. アメリカ合衆国, アメリカ,

German-Thai: Longdo Dictionary
Vereinigte Staaten von Amerika(n uniq) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา

French-Thai: Longdo Dictionary
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา , See also: adj. americain

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top