ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปทานุกรม

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปทานุกรม-, *ปทานุกรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปทานุกรม[N] dictionary, See also: lexicon, glossary, Syn. พจนานุกรม, อภิธานคำศัพท์, Example: ปทานุกรมแบบใหม่มีทั้งฉบับอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษ, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือสำหรับค้นคว้าความหมายของคำที่เรียงตามลำดับบท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปทานุกรมน. หนังสือสำหรับค้นคว้าความหมายของคำที่เรียงตามลำดับบท.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dictionary of Educationปทานุกรมศัพท์ทางการศึกษา [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปทานุกรม[n.] (pathānukrom) EN: dictionary ; lexicon ; glossary ; wordbook   FR: dictionnaire [m] ; lexique [m] ; glossaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dictionary[N] พจนานุกรม, See also: ปทานุกรม, นามานุกรม, ประมวลคำศัพท์, อภิธานคำศัพท์, Syn. glossary, wordbook, vocabulary
glossary[N] อภิธานศัพท์, See also: ปทานุกรม, พจนานุกรม, Syn. dictionary, lexicon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dictionary(ดิค'เชินนะรี) n. พจนานุกรม,ปทานุกรม -a walking dictionary ผู้ที่รู้ศัพท์มาก, Syn. lexicon,thesaurus
lexicon(เลค'ซะคอน,-เคิน) n. พจนานุกรม,ปทานุกรม pl. lexica,lexicons
thesaurus(ธีซอ'รัส) n. พจนานุกรมคำพ้อง (synonyms) และคำที่มีความหมายตรงกันข้าม (antonyms) ,พจนานุกรม,ปทานุกรม,อภิธาน,อภิธานชุดวรรณคดี,สารานุกรม,ขุมทรัพย์,ดัชนีข้อมูลของคอมพิวเตอร์
wordbook(เวริ์ด'บุค) n. พจนานุกรม,ปทานุกรม หนังสือคำศัพท์

English-Thai: Nontri Dictionary
dictionary(n) พจนานุกรม,ปทานุกรม,หนังสือรวมคำศัพท์,อภิธานศัพท์
lexicon(n) พจนานุกรม,ปทานุกรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top