ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บุญญาภินิหาร

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุญญาภินิหาร-, *บุญญาภินิหาร*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา บุญญาภินิหาร มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *บุญญาภินิหาร*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุญญาภินิหาร[N] merit, See also: power of merit, supernatural power of the merit, Example: การที่พระราชธิดามิทรงได้รับอันตราย ส่วนหนึ่งน่าจะเนื่องด้วยบุญญาภินิหารที่ทรงมีเชื้อสายขัตติยราชทางพระมารดา, Thai definition: ความปรารถนาอันแรงกล้าในความดี, บุญที่ให้สำเร็จได้ตามความปรารถนา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุญญาภินิหารน. ความปรารถนาอันแรงกล้าในความดี, บุญที่ให้สำเร็จได้ตามความปรารถนา.
อัศจรรย์(อัดสะจัน) น. ปรากฏการณ์อันเนื่องแต่บุญญาภินิหารของพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้า เช่นเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้แสดงปฐมเทศนา ปลงอายุสังขาร และปรินิพพาน จะมีความหวั่นไหวปั่นป่วนของโลกธาตุบังเกิดขึ้น.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top