ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บุกเบิก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุกเบิก-, *บุกเบิก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุกเบิก(v) pioneer, Syn. เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่ม, Example: บริษัทเนสท์เล่เข้ามาบุกเบิกธุรกิจด้านกาแฟในเมืองไทยเป็นรายแรก, Thai Definition: เริ่มทำเป็นคนแรกหรือพวกแรก
บุกเบิก(v) reclaim, See also: open up, Example: ชุมชนที่ตั้งอยู่รอบป่าพรุเข้าไปบุกเบิกจับจองพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกิน, Thai Definition: ถางป่าเข้าไปให้เป็นไร่นาใช้ประโยชน์ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุกเบิกก. ถางป่าเข้าไปให้เป็นไร่นา, โดยปริยายหมายความว่า ริเริ่มทำเป็นคนแรกหรือพวกแรก.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was a pioneer in the civil rights and the anti-war movement.เขาเป็นผู้บุกเบิกเรื่องสิทธิของพลเมือง และการต่อต้านสงคราม Field of Dreams (1989)
We are exploring a new territory.ที่เราจะได้บุกเบิกดินแดนใหม่ The Constant Gardener (2005)
Oh, those pioneers needed little urging to isolate.ผู้บุกเบิก ย่อมต้องมีแรงกระตุ้นให้ปลีกวิเวก The Wicker Man (2006)
Did you hear they asked Jackie to be the Grand Marshall of the Pioneer Day Parade?นายได้ยินที่พวกเขาถามแจ๊กกี้ไหม แจ๊กกีจะได้เป็นคนนำขบวนพาเหรดในวันบุกเบิกเลยนะ Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
These guys were the pioneers, but nobody saw what surfing could really be.คนผู้นี้เป็นผู้บุกเบิก แต่ไม่มีใครรู้ว่าโต้คลื่นน่ะเป็นยังไง Surf's Up (2007)
I'm a trailblazer, biatch.ผมเป็นผู้บุกเบิก The Ten (2007)
The humanoid lover robot is certainly a groundbreaking new product.หุ่นยนต์นักรักน่ะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราบุกเบิกคิดค้นขึ้น Absolute Boyfriend (2008)
For his company's pioneering work in the field of feminine hygieneสำหรับงานบุกเบิกของบริษัทของเขา ในเรื่อง จุดเร้นลับของสุภาพสตรี Superhero Movie (2008)
First generation Chinese-american. 10th generation Triad.จีนอเมริกันรุ่นบุกเบิก Death Race (2008)
Innovative farmers, sculptors, exceptional navigators, they were caught in the vise of overpopulation and dwindling resources.ชาวนาผู้บุกเบิก, ประติมากร นักเดินเรือผู้เชี่ยวชาญ พวกเขาประสบปัญหาประชากรมากเกินไป กรอปกับทรัพยากรที่ลดน้อยลง Home (2009)
Home of the seminole indians, the spanish conquistadors, บ้านของอินเดียนเผ่าเซมิโนล ผู้บุกเบิกชาวสเปน Slack Tide (2009)
Zuse has been around since the earliest days of the gaming grid.ซุสอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยุคบุกเบิก TRON: Legacy (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุกเบิก[bukboēk] (v, exp) EN: clear land ; develop ; exploit  FR: déblayer ; défricher
บุกเบิก[bukboēk] (v, exp) EN: be a pioneer ; open the way ; pioneer  FR: être un pionnier ; ouvrir la voie

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colonize(vi) บุกเบิกอาณานิคม, See also: สร้างอาณานิคม, ตั้งอาณานิคม, ยึดเป็นอาณานิคม, อพยพไปตั้งถิ่นฐาน, Syn. settle, migrate, immigrate, transplant
colonize(vt) บุกเบิกอาณานิคม, See also: สร้างอาณานิคม, ตั้งอาณานิคม, ยึดเป็นอาณานิคม, อพยพไปตั้งถิ่นฐาน, Syn. settle, transplant, pioneer
develop(vt) บุกเบิก, See also: เริ่มต้น, ริเริ่ม, Syn. emerge, originate, occur
pioneer(vt) บุกเบิก, See also: เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่มคิด, เริ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด, ผู้หัก, ผู้ทำลาย, คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม, ผู้บุกเบิก, ผู้ทำให้เชื่อง, ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า, ยางในรถยนตร์
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ, ช่อง, ทางน้ำไหล, ทางเดินเรือ, ราง, วิถีทาง, แนวทาง, ทางผ่าน, ท่อ -vi. นำผ่านทาง, บุกเบิกทาง, ขุดทาง, ขุดทางน้ำ, นำทาง, See also: channeler, channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก magnetic tape หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล input/output channel ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล processor
channelize(แชน'เนิลไลซ) vt., vi. นำทาง, บุกเบิกทาง, ขุดทาง, ขุดทางน้ำ
developer(ดีเวล'ละเพอะ) n. ผู้พัฒนา, สิ่งที่พัฒนา, น้ำยาล้างฟิล์มถ่ายรูป, ผู้บุกเบิก
force(ฟอร์ส) n. กำลัง, แรง, พลัง, อำนาจ, อิทธิพล, ผลบังคับทางกฎหมาย, พลังจิต, กองกำลัง, กองทัพ, กลุ่ม, คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่, มีผล) . vt. บังคับ, ผลักดัน, บีบบังคับ, รุน, ดัน, ยัด, เร่ง. vi. บากบั่น, บุกเบิก, ไปด้วยกำลัง., See also: able adj. force
path breakern. ผู้บุกเบิก, นักรบผู้บุกตะลุย
pathfinder(พาธ'ไฟเดอะ) n. ผู้หาทาง, ผู้บุกเบิก, ผู้สืบเสาะ, ผู้แสวงหา., See also: pathfinding n.
pioneer(ไพ'อะเนียร์) n. ผู้บุกเบิก, ผู้นำทาง, ผู้ริเริ่ม, กองหน้า, ผู้หักร้างถางพง, ทหารช่างหรือทหารโยธาที่นำหน้า -v. บุกเบิก, หักร้างถางพง, ริเริ่ม, นำทาง adj. ริเริ่ม, ดั้งเดิม, Syn. innovator, inventor
reclaim(รีเคลม') vt., n. (การ) หักร้างถางพง, บุกเบิก, ทำประโยชน์ที่ดิน, ทำให้ที่ดินใช้การได้, ทำประโยชน์จากของเสีย, ปรับปรุง, ปฏิรูป, See also: reclaimant n. reclaimable adj.
reclamation(เรคละเม'เชิน) n. การหักร้างถางพง, การบุกเบิก, การทำประโยชน์ในที่ดิน, การทำประโยชน์จากของเสีย, การปรับปรุง

English-Thai: Nontri Dictionary
pioneer(n) นักสำรวจ, ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม
pioneer(vt) บุกเบิก, สำรวจ, หักร้างถางพง, ริเริ่ม
reclaim(vt) ทำให้คืนดี, เรียกคืน, บุกเบิก, ปรับปรุง
reclamation(n) การทำให้คืนดี, การเรียกคืน, การบุกเบิก, การปรับปรุง

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorreiter(n) |der, pl. Vorreiter| ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม เช่น Deutschland ist Vorreiter polizeilicher Zusammenarbeit in Europa.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top