ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บิล

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บิล-, *บิล*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
patentability [พาเทนท์ไลบิลิตี้] สิทธิบัตร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิล[N] bill, Syn. ใบเก็บเงิน, ใบเสร็จรับเงิน, Example: เขาถึงกับตกเก้าอี้ เมื่อเจอกับบิลที่ซ้อนกันอยู่บนโต๊ะ, Count unit: ใบ, Notes: (อังกฤษ)
บิลเลียด[N] billiards, Example: เขากับเพื่อนๆ มักจะไปแทงบิลเลียดกันที่ซอยข้างๆ เกือบทุกคืน, Thai definition: กีฬาในร่มอย่างหนึ่ง เล่นบนโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปูสักหลาด มีหลุมกรุตาข่าย 6 หลุมที่มุมทั้ง 4 และตรงกลางด้านยาว ผู้เล่นใช้ไม้ยาวซึ่งเรียกว่า คิว แทงลูกกลมให้ได้แต้มตามกติกา, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บิลเลียดน. ชื่อกีฬาในร่มอย่างหนึ่ง เล่นบนโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปูสักหลาด มีหลุมกรุตาข่าย ๖ หลุมที่มุมทั้ง ๔ และตรงกลางด้านยาว ผู้เล่นใช้ไม้ยาวซึ่งเรียกว่า คิว แทงลูกกลม ๓ ลูก ลูกสีขาว ๒ ลูก ลูกสีแดง ๑ ลูก ให้ได้แต้มตามกติกา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bilirubinบิลิรูบิน [TU Subject Heading]
Billiardsบิลเลียด [TU Subject Heading]
Bilirubinบิลิรูบิน,สาร;บิลลิรูบิน;สารบิลิรูบิน [การแพทย์]
Bilirubin, Conjugatedบิลิรูบินชนิดที่ละลายในน้ำ [การแพทย์]
Bilirubin, Directบิลิรูบินชนิดที่ทำปฏิกิริยาโดยตรง,บิลิรูบินชนิดที่ละลายน้ำ [การแพทย์]
Bilirubin, Freeบิลิรูบินเสรี [การแพทย์]
Bilirubin, Indirectบิลิรูบินชนิดไม่ละลายน้ำ [การแพทย์]
Bilirubin, Unconjugatedบิลิรูบินเสรี,บิลิรูบินชนิดที่ละลายในไขมัน [การแพทย์]
Bilirubinemia, Conjugatedบิลิรูบินในเลือดคอนจูเกตแล้ว [การแพทย์]
Biliverdinบิลิเวอร์ดิน,บิลลิเวอดิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bill?บิลAnacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Bill, stop.บิล... หยุด Last Resort (2008)
Bill!บิลI Wish I Was the Moon (2011)
- Bill.- บิล Wild Bill (2011)
All of you.บิล... Dark Shadows (2012)
Bill.บิล The Sun (2013)
Billy.บิลลี่ III. (2014)
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
Hynkel's address to the children of the double-cross.เฮนเคิล ต้องอยู่กับเด็กๆ เป็นสนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
At six, Adenoid Hynkel will address the children of the double-cross.สนธิสัญญา อยู่ที่ อดีนอย เฮนเคิล เด็กๆแห่งสัญญาดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
What I say will not be directed to the children of the double-cross but to the children of Israel!ทำไมผมต้องพูด เอาใจเด็กๆแห่ง ดับเบิล-คลอสด้วย แต่ จะพูดเพื่อเด็กๆ อิสราเอล The Great Dictator (1940)
- A pony cart and a billy goat Hi diddle dee dumตะกร้าม้าแพะบิลลี่ Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิล = บิลล์[n.] (bin) EN: bill ; receipt   FR: facture [f] ; addition [f] ; reçu [m]
บิล คลินตัน[n. prop.] (Bil Khlintan = Bin Khlintan) EN: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)   FR: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)
บิล เกตส์[n. prop.] (Bil Kēts = Bin Kēts) EN: Bill Gates   FR: Bill Gates
บิลที่ยังไม่ชำระ[n. exp.] (bin thī yang mai chamra) EN: unsettled bill   
บิลิรูบิน[n.] (bilirūbin) EN: bilirubin   FR: bilirubine [f]
บิลเบา[TM] (Bilbao) EN: Athletico Bilbao   FR: Bilbao ; Athletico Bilbao [m]
บิลเลียด[n.] (binliēt) EN: billiards (game)   FR: billard (jeu de ~) [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
cabling(n) การเดินสายเคเบิล, การวางสายไฟหรือสายเคเบิล
billing note(n) ใบวางบิล เช่น When I got my latest billing note, I went back and did some research. I did pay them twice. So, I sent off a note to customer service.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
billiards[N] บิลเลียด, Syn. pool

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abel(เอ' เบิล) n. ลูกชายคนที่สองของ Adam & Eve (second son of Adam and Eve)
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent,competence,aptitude)
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
accessible(แอคเซส' ซิเบิล) adj. เข้าไปได้ง่าย, เข้าหาได้ง่าย,ใช้ง่าย,ได้ง่าย, Syn. obtainable)
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
actable(แอค' ทะเบิล) adj. สามารถขึ้นแสดงได้
actionable(แอค' เชินนะเบิล) adj.ซึ่งฟ้องร้องได้
adaptable(อะแดพ' ทะเบิล) adj. ปรับตัวได้, ปรับให้เหมาะได้ -adaptability n., Syn. adjustable ###A. rigid, inflexible)

English-Thai: Nontri Dictionary
Bible(n) คัมภีร์ไบเบิล,พระคริสต์ธรรม
Biblical(adj) เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล
bill(n) บิล,ใบเสร็จ,ธนบัตร,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,ใบแจ้งความ,พระราชบัญญัติ,ร่างญัตติ
billiards(n) การเล่นบิลเลียด
cable(n) สายโทรเลขข้ามทะเล,สายเคเบิล,เชือกพวน
cord(n) ด้าย,แถบหรือริ้วบนผ้า,เชือก,สายเคเบิล
cue(n) สัญญาณ,ไม้แทงบิลเลียด,คำบอกบท,บท,แถว,หางเปีย
pocket(n) กระเป๋า,ถุงเล็กๆ,หลุมบิลเลียด,โพรง,ซ่อง
rack(n) ชั้นวางของ,ราว,ไม้แทงบิลเลียด
rouble(n) เงินรูเบิล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top