ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บอกรับ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บอกรับ-, *บอกรับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอกรับเป็นสมาชิก[V] subscribe, Syn. เป็นสมาชิก, Example: สำนักหอสมุดบอกรับเป็นสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับทางการแพทย์มานานกว่า 50 ปี, Thai definition: เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมหรือองค์กร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No! I want to see you tell Caroline you love her.ไม่ มิวาโกะอยากเห็นฮิโระ บอกรับแคโรไลน์นะ Paradise Kiss (2011)
Perhaps the gods have answered your prayer.อาจจะเป็นพระเจ้า ที่ร้องบอกรับการขอของคุณก็เป็นได้ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
I subscribe to their channel and I found the coolest band.ฉันบอกรับเป็นสมาชิกช่องของพวกเธอ และฉันได้เจอวงดนตรีที่สุดยอด Noosphere Rising (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกรับ[v.] (bøkrap) FR: s'abonner
บอกรับเป็นสมาชิก[v. exp.] (bøkrap pen samāchik) EN: subscribe   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subscribe(ซับสไครบฺ') vt.,vi. ลงนามเป็นสมาชิก,บอกรับเป็นสมาชิก,บริจาค,ออกค่าบำรุง,เซ็นชื่อข้างท้าย,เซ็นชื่อเห็นด้วย,ช่วยเหลือ,เห็นด้วย., See also: subscriber n., Syn. agree
subscription(ซับสคริพ'เชิน) n. การลงนามข้างท้าย,การเขียนไว้ข้างใต้,ชื่อข้างท้าย,การบอกรับเป็นสมาชิก,การสั่งซื้อ,การบริจาค,การออกค่าบำรุง,การเห็นด้วย., See also: subscriptive adj., Syn. agreement

German-Thai: Longdo Dictionary
abonnieren(vt) |abonnierte, hat abonniert| บอกรับเป็นสมาชิก, ลงนามเป็นสมาชิก เช่น eine Zeitung abonnieren รับหนังสือพิมพ์ประจำ
im Aboที่บอกรับเป็นสมาชิก เช่น ein Magazin im Abo นิตยสารที่รับเป็นประจำ, See also: Related: abonnieren

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top