Search result for

บทนำ

(33 entries)
(0.035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บทนำ-, *บทนำ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บทนำน. ข้อเขียนเบื้องต้นที่นำเข้าสู่เนื้อหา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
introductionบทนำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
recital clauseบทนำกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preambleบทนำกรมธรรม์ มีความหมายเหมือนกับ recital clause [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Introductionบทนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Introductionบทนำ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Introductionบทนำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anyway, I found this story in the preface for Crime and Punishment.ยังไงก็ตาม ฉันรู้เรื่องนี้ จากบทนำของ "ไครม์ แอนด์ พะนิชเมนท์" New York, I Love You (2008)
Congratulations, Miss Sally Bowles. You have just landed the lead.ยินดีด้วย เธอได้รับบทนำ Preggers (2009)
And these specific omens, they're prelude to what?แล้วเรื่องผีสิงนี่มัน .. เป็นบทนำของอะไรกัน Good God, Y'All (2009)
What is physics?เอาละ บทนำของฟิสิกส์ ฟิสิกส์คืออะไร The Gorilla Experiment (2009)
Local director Herb Duncan, uh, does the dry cleaning for the Cheerios... and he let slip that you just landed the lead in Les Mis.ผกก.เฮิร์บ ดันแคน เขาซักรีดให้ทีมเชียร์ เขาหลุดมาว่า นายจะได้รับบทนำ ใน เลส์ มิซ! Dream On (2010)
He's gonna be distracted for a couple months... making his star turn in Les Mis.เขาคงยุ่งอีกหลายเดือน เขาแสดงใน เลส์ มิซ - เขารับบทนำ Dream On (2010)
and these specific omens they're prelude to what?ลางบอกเหตุนี่มัน... เป็นบทนำของอะไรกัน My Bloody Valentine (2010)
And these specific omens - they're prelude to what?ลางบอกเหตุนี่มัน... เป็นบทนำของอะไรกัน Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
It's, like, the male lead.นั่นนะ บทนำของฝ่ายชายเลยนะ The Rocky Horror Glee Show (2010)
And it's my dream to play a lead role, so I figure, why not me?และมันก็เป็นความฝันของหนู ที่จะเล่นบทนำ หนูคิดว่า ทำไมหนูจะเล่นไม่ได้ละ? The Rocky Horror Glee Show (2010)
I'm using her as my stunt double to get the lead role.ฉันก็เลย... ให้เธอเล่นเป็นตัวแสดงแทนของฉัน ฉันได้รับบทนำ Episode #1.10 (2010)
He hasn't cast the lead yet?เธอแน่ใจหรอว่ายังไม่มีใครได้บทนำ Episode #1.6 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial   FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
introduction[N] คำนำ, See also: บทนำ, อารัมภบท, Syn. opening, prelude, preface
prologue[N] ส่วนนำ, See also: บทนำ, Syn. preface, proem, preamble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
editorial(เอดดิโท'เรียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บทบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ., See also: editorialist n.
leader(ลีด'เดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,ผู้บัญชา,ผู้นำวงดนตรี,นักร้องนำ,ผู้สวดนำ,บทนำ,เรื่องเอก,ท่อน้ำ.
overture(โอ'เวอะเชอะ) n. เพลงโหมโรง,ฉากเริ่มต้น,โคลงนำ,การเล่นนำ,บทนำ,การเริ่มต้น,การแสดงเอง,การเสนอ,การทาบทาม.vt. เสนอ,ทาบทาม, Syn. proposal,offer
preamble(พรีแอม'เบิล) n. อารัมภกถา,บทนำ, See also: preambled adj., Syn. preface
prolog(ue) (โพร'ลอก) n. บทนำ,คำนำ,อารัมภบท,การเปิดฉาก,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน,การเริ่มต้น vt. นำ,เปิดฉาก ,โปรลอก <คำอ่าน>ย่อมาจาก programming in logic เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เหมาะกับงานวิจัย งานด้านการคำนวณต่าง ๆ หรืองานด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence), Syn. introduction

English-Thai: Nontri Dictionary
editorial(n) หน้าบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ,บทบรรณาธิการ
leader(n) ผู้นำ,หัวหน้า,สายนำไฟฟ้า,ตัวนำแสดง,บทนำ,ผู้บัญชาการ
preface(n) คำนำ,บทนำ,ส่วนนำ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前書き[まえがき, maegaki] Thai: บทนำในบทความ หนังสือ เอกสาร English: preface

German-Thai: Longdo Dictionary
im(Präp.) ใน (บุพบทนำหน้านามเพศชายและกลางรูป Dativ) เช่น Bist du im Zimmer? เธออยู่ในห้องหรือเปล่า , See also: in
Einleitung(n) |die, pl. Einleitungen| บทนำ, คำนำ, See also: S. Einführung,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top