ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำดื่ม

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำดื่ม-, *น้ำดื่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำดื่ม[N] drinking water, Syn. น้ำ, น้ำกิน, Example: ทางโรงเรียนนำไอโอดีนเข้มข้นนี้ผสมลงในน้ำดื่มตามสัดส่วนที่กำหนดเพื่อให้นักเรียนได้รับไอโอดีนเพียงพอแก่ความต้องการ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drinking waterน้ำดื่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bottled waterน้ำดื่มบรรจุขวด [TU Subject Heading]
Drinking waterน้ำดื่ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've brought your drinking water.ฉันเอาน้ำดื่มมาให้ Gandhi (1982)
Freddy, help me out. I got the cooler from the religious centre.เฟรดดี๊ช่วยฉันหน่อยซิ\ ฉันยืมถังน้ำดื่มจากโบสถ์ 21 Grams (2003)
That's pretty good water.น้ำดื่มนี่ดีมาก The Corporation (2003)
The prospect that two thirds of the worlds population will have no access to fresh drinking water by 2025 has provoked the initial confrontations in a world wide battle for control over the planets most basic resource.ความเป็นไปได้ที่ประชากร 2 ใน 3 ของโลก จะขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดภายในปี ค.ศ. 2025 กระตุ้นให้เกิดการเผชิญหน้าขั้นต้น The Corporation (2003)
- We'll go buy some juice.-เราจะไปซื้อน้ำดื่มกัน \ My Girl and I (2005)
And I can't say we have no water.แม้แต่น้ำดื่มก็ยังไม่มี.. ฉันจะบอกเขาไปอย่างนี้ดีใหม? Dasepo Naughty Girls (2006)
In the himalayas there's a particular problem because 40% of all the people in the world get their drinking water from rivers and spring systems that are fed more than half by the melt water coming off the glaciers.ในเทือกเขาหิมาลัยมีปัญหาเฉพาะอย่างหนึ่ง เพราะประชากร 40% ในโลกนี้ ได้น้ำดื่มจากแม่น้ำและน้ำพุธรรมชาติ An Inconvenient Truth (2006)
The water doesn't agree with me here.แค่น้ำดื่มที่นี่ ไม่ถูกโรคกับผมน่ะครับ Letters from Iwo Jima (2006)
It's the water. It has never agreed with me.เพราะน้ำดื่มน่ะครับ มันไม่ถูกโรคกับผมเอาเลย Letters from Iwo Jima (2006)
There is no more water.น้ำดื่มเกลี้ยงแล้ว Letters from Iwo Jima (2006)
Could I have some water, please?ผมขอน้ำดื่มหน่อยครับ Like Stars on Earth (2007)
... Can I have some water?...ขอน้ำดื่มหน่อยสิ? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำดื่ม[n. exp.] (nām deūm) EN: drinkable water   FR: eau potable [f] ; eau de boisson [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nectar(เนค'เทอะ) n. น้ำหวานในดอกไม้,น้ำทิพย์,น้ำดื่มที่อร่อย, See also: nectareous adj.
tankard(แทง'เคิร์ด) n. เหยือกน้ำดื่มขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด
water glassn. แก้วน้ำดื่ม,แก้วน้ำวัดระดับน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
飲料水[いんりょうすい, inryousui, inryousui , inryousui] (n) น้ำดื่ม, น้ำกิน

German-Thai: Longdo Dictionary
Trinkwasser(n) |das, nur Sg.| น้ำดื่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top