ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำซึม

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำซึม-, *น้ำซึม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำซึม[N] area which water always ooze out, Syn. น้ำงึม, ที่น้ำซึม, Example: บริเวณนี้เป็นบริเวณที่พบน้ำซึม, Thai definition: น้ำซึ่งไหลซึมออกมาจากพื้นดินอยู่เรื่อยๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำซึมน. เรียกที่ซึ่งมีนํ้าไหลซึมอยู่ตลอดเวลา ว่า ที่นํ้าซึม.
น้ำซึมบ่อทรายมีรายได้มาเรื่อย ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
effusionน้ำซึมซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
purulent effusionน้ำซึมซ่านเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, purulentน้ำซึมซ่านเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuritic effusion; effusion, pleuralน้ำซึมซ่านในช่องเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleural effusion; effusion, pleuriticน้ำซึมซ่านในช่องเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, pleural; effusion, pleuriticน้ำซึมซ่านในช่องเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, pleuritic; effusion, pleuralน้ำซึมซ่านในช่องเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial effusionน้ำซึมซ่านในถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, pericardialน้ำซึมซ่านในถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serous effusionน้ำซึมซ่านใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seep Water น้ำซึม
น้ำที่ไหลซึมผ่านหรือลอดใต้เขื่อน [สิ่งแวดล้อม]
interflowinterflow, น้ำซึมแผ่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't botch the cementing off and let water in the hole and ruin the whole lease.ผมไม่ทำปูนกะเทาะ ปล่อยให้น้ำซึมในบ่อ และเสียสัญญาไปเปล่าๆ There Will Be Blood (2007)
It's when water passes through the barrier.คือการที่น้ำซึมผ่านสิ่งที่กีดขวางอยู่ The Blind Side (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleeder(บลีด'เดอะ) n. คนที่เลือดออกง่าย,คนชอบรีดไถคนอื่น,ช่องที่น้ำซึมออก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top