ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำคร่ำ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำคร่ำ-, *น้ำคร่ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำคร่ำ[N] amniotic fluid, See also: liquor amnii, Syn. น้ำทูนหัว, น้ำคาวปลา, น้ำเลี้ยง, Example: หมอล้วงปากเด็กควักเมือกในปากออก เพื่อไม่ให้เด็กสำลักน้ำคร่ำ, Thai definition: ของเหลวที่เกิดจากเยื่อของถุงน้ำคร่ำของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำหน้าที่หุ้มลูกในท้องเพื่อลดการกระทบกระทั่งและช่วยหล่อลื่นในตอนคลอดเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำคร่ำน. ของเหลวในถุงเยื่อหุ้มลูกในมดลูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำหน้าที่ลดผลการกระทบกระแทก และช่วยหล่อลื่นในตอนคลอดเป็นต้น, เรียกถุงเยื่อหุ้มที่บรรจุน้ำคร่ำว่า ถุงน้ำคร่ำ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amniotic fluid; watersน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fluid, amniotic; watersน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
waters; fluid, amnioticน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligohydramnios; oligoamniosน้ำคร่ำน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligoamnios; oligohydramniosน้ำคร่ำน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amniotic Fluidน้ำคร่ำ, น้ำทูนหัว, น้ำหล่อเด็ก [การแพทย์]
Amniotic Fluid Embolismน้ำคร่ำอุดตันหลอดเลือด, น้ำคร่ำอุดกั้นหลอดเลือด [การแพทย์]
Amniotic Fluid, Cloudyน้ำคร่ำขุ่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kissing isn't what keeps me up to my elbows in placenta all day long.จูบน่ะ ไม่ได้ทำให้พ่อต้องมา แขนเลอะน้ำคร่ำทั้งวันหรอก 10 Things I Hate About You (1999)
Hey, they mopped up all the amniotic fluid,เฮ้ พวกเขาเช็ดน้ำคร่ำออกหมดแล้ว It Takes Two (2006)
Have you examined her uterus and her amniotic fluid?เจ้าได้ตรวจมดลูกของพระองค์และ น้ำคร่ำของพระองค์รึยัง? Lee San, Wind of the Palace (2007)
Yes, she is leaking amniotic fluid.เจ้าค่ะ น้ำคร่ำขององค์กำลังจะไหลค่ะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
Concubine Song may suffer from amniotic fluid deficiency?พระสนมซงอาจจะทรมาน จากน้ำคร่ำไม่เพียงพอรึ? Lee San, Wind of the Palace (2007)
Yes, usually in labor, amniotic fluid is released and labor pains begin.พะยะค่ะ ปกติในการเจ็บท้อง น้ำคร่ำจะถูกปล่อย และอาการเจ็บท้องเริ่มต้นขึ้น Lee San, Wind of the Palace (2007)
For Concubine Song, the amniotic fluid is being released, but she is not having labor pains.สำหรับพระสนมซง น้ำคร่ำได้ถูกปล่อยแล้ว แต่พระสนมไม่ได้มีอาการเจ็บท้อง นี้สามารถเป็นสาเหตุของปัญหาใหญ่พะยะค่ะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
Has her amniotic fluid stopped leaking?น้ำคร่ำของพระสนมได้หยุดแล้วรึ? Lee San, Wind of the Palace (2007)
Pray you never meet me again, Ditchwater Sal.ภาวนาอย่าให้พบข้าอีกดีกว่า แชล นังน้ำคร่ำ Stardust (2007)
OH,MY GOD! MY WATER BROKE. WHAT?โอ้มายก้อด ถุงน้ำคร่ำแตก Mother Said (2008)
MY WATER JUST BROKE. I'M IN LABOR.ถุงน้ำคร่ำชั้นแตกแล้ว ฉันกำลังจะคลอดแล้ว Mother Said (2008)
BUT YOUR WATER BROKE. I SAW IT.แต่เธอถุงน้ำคร่ำแตก ผมเห็น Mother Said (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำคร่ำ[n. exp.] (nāmkhram) EN: amniotic fluid ; amnion   FR: liquide amniotique [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amniotic fluid[N] น้ำคร่ำ
water[N] น้ำคร่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allantoidถุงน้ำคร่ำ
amnion(แอม' เนียน) n., (pl. -nions, -nia) ถุงน้ำคร่ำ -amniotic, amnionic adj.
amnioticadj. เกี่ยวกับมีถุงน้ำคร่ำ
amnirrhexisเยื่อถุงน้ำคร่ำแตก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top