ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น่าเป็นห่วง

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่าเป็นห่วง-, *น่าเป็นห่วง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเป็นห่วง[V] be worried, See also: be showing anxiety, be anxious, be concerned, be fearful, Syn. น่าวิตก, น่ากังวล, น่าห่วง, Ant. ไร้ห่วง, ไร้กังวล, Example: อาการป่วยของคนไข้น่าเป็นห่วงมาก ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิด, Thai definition: น่ากลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น
น่าเป็นห่วง[ADJ] worried, See also: concerned, anxious, suspense, nervous, worrisome, Syn. น่าวิตก, น่ากังวล, น่าห่วง, Ant. ไร้ห่วง, ไร้กังวล, Thai definition: น่ากลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope Detective Washburn isn't giving you cause for concern?ผมหวังว่านักสืบวอชเบิร์นไม่ได้ จุดชนวนคุณสำหรับ... ...ให้น่าเป็นห่วงBasic Instinct (1992)
Luckily, the doctors say it's not serious.โชคดีที่หมอบอก ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง Wild Reeds (1994)
There's not much point in worrying about it now.งั้นก็คงไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แล้วมั้ง 11:14 (2003)
There's nothing to worry about.ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงTransporter 2 (2005)
Nothing to worry about.ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงTransporter 2 (2005)
Yes, so In worried...ใช่... น่าเป็นห่วงจัง... Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
He is no longer in critical condition, you don't need to worry anymore.อาการเขาไม่น่าเป็นห่วงแล้ว, พวกท่านไม่ต้องกังวล Episode #1.9 (2006)
He's in the west cargo elevator. He must be stopped.ครับผม, ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ผมจะพาเขากลับมา Mission: Impossible III (2006)
And one of the ones they're most worried about, where they've spent a Iot of time studying the problem, is in the North atlantic where the gulf Stream comes up and meets the cold winds coming off the Arctic over GreenIand.หนึ่งในบรรดาบริเวณที่น่าเป็นห่วงที่สุด บริเวณที่ใช้เวลาในการศึกษาปัญหาอย่างยาวนาน อยู่ในแอตแลนติกเหนือ An Inconvenient Truth (2006)
There are a Iot of vectors for infectious diseases that are worrisome to us that are also expanding their range.มีเส้นทางการแพร่เชื้อโรคติดต่อซึ่งน่าเป็นห่วง ที่กำลังขยายระยะทางออกไป An Inconvenient Truth (2006)
When you think about it... it is regrettable that most of the Combined Fleet was destroyed.มาคิดดูตอนนี้ก็น่าเป็นห่วง... น่าเสียดายที่เรือรบในกองเรือยุทธการ ถูกทำลายไปไม่น้อย Letters from Iwo Jima (2006)
Don't worry about it, man, I'm sure it's nothing.อย่ากังวัลไปเลย ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง Goal II: Living the Dream (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าเป็นห่วง[adj.] (nā pen huang) EN: worried ; concerned ; anxious ; suspense ; nervous ; worrisome   FR: inquiétant ; préoccupant

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top