ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น่าห่วง

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่าห่วง-, *น่าห่วง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of all the necks on this boat, Highness, the one you should be worrying about is your own.ในบรรดาคอทั้งหมดบนเรือลำนี้ เจ้าหญิง... คอที่น่าห่วงที่สุดก็คือคอของพระองค์เอง The Princess Bride (1987)
- Nothing that concerns you spacemen; just us toys.- ไม่มีอะไรน่าห่วงคุณนักบินอวกาศ แค่ของเล่นพวกเรา Toy Story (1995)
I wouldn't worry about it. Hate fades.ฉันว่าไม่น่าห่วงเท่าไร เดี๋ยวความเกลียดก็เลื่อนหาย The Story of Us (1999)
A rather troubling piece of evidence.คือหลักฐานซึ่งค่อนข้างน่าห่วง - หลักฐานอะไร I Heart Huckabees (2004)
I told you, you'd be the least of my worries.ผมบอกแล้วไง, เรื่องคุณน่ะไม่น่าห่วง V for Vendetta (2005)
The avian flu, of course, quite a serious matter, as you know.ไข้หวัดนก ก็ใช่ เป็นเรื่องน่าห่วงอย่างยิ่ง An Inconvenient Truth (2006)
All you gotta worry about from my side of the family is a history of cancer and heart disease.เรื่องที่น่าห่วงจากครอบครัวชั้นก็มีแค่ ประวัติมะเร็งกับเรื่องหัวใจ Chapter Six 'Better Halves' (2006)
tell me what is wrong with that boy?บอกผม เด็กนั่นมีอะไรน่าห่วงNamastey London (2007)
But if we don't secure the satellite, then Jeff's safety is gonna be the least of our concerns.แต่ถ้าเราไม่ได้ดาวเทียมนั่นมา ความปลอดภัยของเจฟฟ์ ก็เป็นสื่งที่น่าห่วงน้อยที่สุด Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Water's fine now. That's not your worry.แหล่งน้ำปลอดภัยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไป ที่น่าห่วงน่ะ The Mark of Nimueh (2008)
Well, she doesn't have to worry about college.เธอไม่น่าห่วงเรื่องมหา'ลัย London. Of Course (2009)
Oh, seriously. That's your big worry right now?โอ้ซีเรียสกันหน่อย นั่นเป็นเรื่องน่าห่วงมากๆ ของคุณน่ะ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top