ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นิยาม

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิยาม-, *นิยาม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิยาม(-ยาม) น. การกำหนด เช่น ธรรมนิยาม, ทาง, อย่าง, วิธี.
นิยาม(-ยาม) ก. กำหนดหรือจำกัดความหมายที่แน่นอน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defineนิยาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
defineนิยาม, กำหนด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Definitionนิยาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This, then, depends on your definition of panic.นี้แล้วขึ้นอยู่กับนิยามของความตื่นตระหนก 12 Angry Men (1957)
Not by legal definition, no. Not at all.ไม่ใช่ในคำนิยามของกฏหมาย ไม่ ไม่เลย Basic Instinct (1992)
I realize that you're not a-a person in the-- the strictest sense of the word, but--ลึกๆฉันรู้... เธอไม่ใช่... เศษมนุษย์ที่ถูกนิยามแบบนั้น Schindler's List (1993)
Forget your books. Even my brother didn't love her.อย่านิยามตามตำราสิ ขนาดพี่ยังไม่รักเธอเลย Wild Reeds (1994)
- "She was able to define love."- ӹѡ As Good as It Gets (1997)
How do you define socially responsible?คุณนิยามความรับผิดชอบทางสังคมอย่างไร? (มิลตัน ฟรีดแมน) The Corporation (2003)
By your definition, Kelvin, a real scientist's objective would be to prevent man from progress.ตามคำนิยามของคุณ เคลวิน นักวิทยาศาสตร์ก็คือ ผู้ขวางความก้าวหน้ามนุษย์ Around the World in 80 Days (2004)
You fell in love. Do not defile it with cliche.เรื่องแบบนี้ไม่มีคำนิยาม มันไม่มีชื่อ I Heart Huckabees (2004)
The conscious Jean, whose powers were always in her control, and the dormant side.เป็นบุคลิคภาพที่ในกลุ่มพวกเรา ให้คำนิยามว่า 'ฟินิกส์' X-Men: The Last Stand (2006)
There is no defining space.ไม่มีการนิยามถึงที่ว่าง The Astronaut Farmer (2006)
We have always defined our space.เรานิยามถึงที่ว่างในตัวเราเสมอ The Astronaut Farmer (2006)
There are many ways to define Our fragile existence.มีหลายวิธีที่จะนิยามความเปราะบาง ของการดำรงอยู่ของเรา Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิยาม[n.] (niyām) EN: definition   FR: définition [f]
นิยาม[v.] (niyām) EN: define   FR: définir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
define[VI] นิยาม, See also: จำกัดความ, ให้คำจำกัดความ
define[VT] นิยาม, See also: จำกัดความ, ให้คำจำกัดความ, Syn. describe, explain, Ant. misconstrue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumscription(เซอคัมสคริพ'เชิน) n. การเขียนวงกลมรอบ,การจำกัดเขต,ขอบเขต,โครงร่าง,เส้นรอบวง,คำนิยาม,คำจำกัดความ,ลายริม, See also: circumscriptive adj.
label(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ป้าย,คำอธิบาย,คำนิยาม,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ฉายา vt. ติดฉลาก,ติดป้าย,ตราหน้าอธิบาย,แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก

English-Thai: Nontri Dictionary
circumscription(n) เส้นรอบวง,การจำกัดเขต,ขอบเขต,คำนิยาม
definition(n) คำนิยาม,คำจำกัดความ,คำอธิบาย,การบัญญัติศัพท์,ความชัดเจน
label(n) ป้าย,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คำนิยาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
meta (n ) นิยามข้อมูล
metadata (n ) นิยามข้อมูล

German-Thai: Longdo Dictionary
Definition(n) |die, pl. Definitionen| คำนิยาม, คำจำกัดความ, See also: Related: definieren
definieren(vt) |definierte, hat definiert, etw.(A)| ให้คำจำกัดความ, นิยาม, กำหนด, จำกัดวง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top