ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นิทานอีสป

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิทานอีสป-, *นิทานอีสป*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา นิทานอีสป มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *นิทานอีสป*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิทานน. เรื่องที่เล่ากันมา เช่น นิทานชาดก นิทานอีสป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My bedtime stories were not written by Doctor Seuss.นิทานก่อนนอนของฉัน ไม่ใช่นิทานอีสป You Smell Like Dinner (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิทานอีสป[n. exp.] (nithān Īsop) FR: fables d'Ésope [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top