ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นิจศีล

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิจศีล-, *นิจศีล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิจศีล[N] Five Buddhist Precepts, See also: precepts that observed regularly, Example: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมาก รักษานิจศีลอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยตลอด, Thai definition: ศีลที่ควรรักษาเป็นนิจ ได้แก่ ศีล 5, Notes: (บาลี)
นิจศีล[ADV] regularly, See also: constantly, habitually, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai definition: เป็นปกติเสมอไป, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิจศีล(นิดจะสีน) น. ศีลที่ควรรักษาเป็นปรกติ ได้แก่ ศีล ๕.
นิจศีล(นิดจะสีน) ว. เป็นปรกติเสมอไป, มักใช้ว่า เป็นนิจศีล.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frequently(ฟรี'เควินทฺลี) adv. บ่อย,หลายครั้ง,ถี่เป็นประจำ,เป็นนิจศีล., Syn. regularly,often

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top