Search result for

นั่ง

(94 entries)
(0.0873 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นั่ง-, *นั่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นั่ง[V] place, Syn. ดำรงตำแหน่ง, Example: เมื่อตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการจึงจัดหาผู้ที่เหมาะสมนั่งในตำแหน่งแทนคนเก่า
นั่ง[V] sit, See also: squat, Syn. นั่งลง, Example: ทุกคนในที่ประชุมนั่งพร้อมๆ กัน, Thai definition: อาการที่หย่อนก้นให้ติดกับพื้นหรือที่รองเช่นเก้าอี้
นั่งลง[V] sit, See also: sit down, Syn. นั่ง, Example: นักเรียนนั่งลงอย่างเป็นระเบียบ, Thai definition: อาการที่หย่อนก้นให้ติดกับพื้นหรือที่รองเช่นเก้าอี้
นั่งซัง[V] be in safe place, Syn. ขึ้นซัง, Example: เขานั่งซังในตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้ว, Thai definition: เข้าไปอยู่ในที่ซึ่งไม่มีใครที่จะทำอันตรายได้
นั่งทาง[V] wait in a ambush, See also: watch, Thai definition: นั่งเฝ้าคอยระวังเหตุ
นั่งปรก[V] sit with concentrated mind, Example: สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำนั่งปรก ร่วมด้วยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุค, Thai definition: นั่งเข้าสมาธิส่งกระแสจิตเข้าไปยังวัตถุมงคลในพิธีต่างๆ
นั่งราว[V] kind of Thai drama, Syn. โขนนั่งราว, โขนโรงนอก
นั่งร้าน[N] scaffold, See also: scaffolding, framework, stage, Syn. ร่างร้าน, Example: พวกช่างกำลังรื้อนั่งร้านออกจากตัวตึกที่สร้างเสร็จแล้ว, Thai definition: โครงร่างที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ สำหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูงๆ
นั่งห้าง[V] sit on a raised platform hung on a tree waiting for game, See also: sit on a shooting stand on the tree, Example: ผมนั่งห้างอยู่กับนายพรานจนดึกดื่น เลยเลิกล้มความตั้งใจ, Thai definition: นั่งบนห้างที่ผูกขึ้นบนต้นไม้คอยยิงสัตว์
นั่งเล่น[V] sit leisurely, Syn. นั่งพักผ่อน, Example: นักศึกษามักจะมานั่งเล่นที่สวนแห่งนี้เป็นประจำเพื่อผ่อนคลายความเครียด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นั่งก. อาการที่หย่อนก้นให้ติดกับพื้นหรือที่รองเช่นเก้าอี้.
นั่งกินนอนกินว. มีความสุขสบายมากโดยไม่ต้องทำมาหากินอะไร.
นั่งขัดตะหมาดก. นั่งขัดสมาธิ.
นั่งขัดสมาธิ(-สะหฺมาด) ก. นั่งพับขาทั้ง ๒ ข้างให้แบะลงที่พื้น ให้ปลายเท้าสอดไขว้อยู่ใต้หัวเข่า, (ปาก) นั่งขัดตะหมาด.
นั่งคุกเข่าก. นั่งโดยวิธีย่อเข่าลงให้ติดพื้น แล้วหย่อนก้นลงบนส้นเท้า.
นั่งซังก. เดินเบี้ยเข้าไปตกในตาซังในการเล่นดวด หมายความว่า ได้ที่มั่นหรือที่สบาย
นั่งซังเข้าอยู่ในที่ซึ่งไม่มีใครจะทำอันตรายได้แล้ว, ขึ้นซัง ก็ว่า.
นั่งทางก. ดักคอยทำร้ายกลางทาง, นั่งคอยระวังเหตุ.
นั่งทางในก. นั่งเข้าสมาธิเพื่อหยั่งรู้ด้วยพลังจิต.
นั่งป่งก. นั่งบนห้างที่ใช้ไม้ขัดและผูกเป็นแคร่บนต้นไม้หรือบนกอไผ่เพื่อคอยเฝ้าดูหรือยิงสัตว์ที่มากินดินป่ง, นั่งโป่ง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
en banc (Fr.)นั่งพิจารณาครบองค์คณะ (ผู้พิพากษา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ขัดสมาธินั่งเอาขาสองข้างขัดกันไขว้กัน
คำที่มักเขียนผิด คือ ขัดสมาส [คำที่มักเขียนผิด]
Burpee, Doubleนั่งย่อตัวพุ่งเท้าหน้า-หลัง [การแพทย์]
Desk Bound Operationนั่งติดโต๊ะ [การแพทย์]
Goldmann Perimeterนั่งหันหน้าเข้าหาครึ่งทรงกลมกลวง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sit!นั่งLabyrinth (1986)
Sit.นั่ง Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
Sit!นั่งลง Ghosts (2008)
We wait.นั่งรอ Spider and the Fly (2010)
Sit.นั่งสิ I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
Bart brought it from paris. It had its own seat on his plane.บาร์ทซื้อมาให้จากปารีสจ๊ะ / มันได้ที่นั่งส่วนตัวบนเครื่องบินเชียวนะ Chuck in Real Life (2008)
Sit down, both of you.นั่งก่อนสิ Chuck in Real Life (2008)
Remember how she always used to just jet offจำได้ไหม วิธีทีที่เธอใช้ก็แค่นั่งเครื่องบินเจท แล้วไปเลย Chuck in Real Life (2008)
It's very scarring to see your father cry. Well, I actually wouldn't know.มันน่ากลัวนะสำหรับชั้น เห็นพ่อนั่งร้องไห้ เอาเถอะชั้นไม่ได้ตั้งใจนิเน๊อะ Chuck in Real Life (2008)
I-i-i gotta--i gotta go home and stare at my phone.- ฉันจะกลับบ้านแล้วก็นั่งรอโทรศัพท์ There Might be Blood (2008)
Last time I saw her, she was heading in a cab downtown.ครั้งสุดท้ายฉันเห็นเธอ นั่งแท๊กซี่ เข้าเมือง There Might be Blood (2008)
Their cab is probably halfway to serge's by now,แท๊กซี่ที่พวกเขานั่งกำลังไปถึงบ้านเซิร์กแล้วตอนนี้ เธอไม่ได้รอรถด้วยซ้ำ There Might be Blood (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นั่ง[v.] (nang) EN: sit ; sit down ; squat   FR: s'asseoir ; être assis
นั่งกินนอนกิน[v. exp.] (nang-kin nøn-kin) EN: be rich   FR: vivre sur sa fortune
นั่งคร่อม[v. exp.] (nang khrǿm) EN: sit astride   FR: s'asseoir à califourchon
นั่งยอง ๆ[v. exp.] (nang yøng-yøng) FR: s'accroupir
นั่งรถประจำทาง[v. exp.] (nang rot prajamthāng) FR: prendre le bus
นั่งรถไฟ[v. exp.] (nang rotfai) FR: prendre le train
นั่งรถไฟไป...[v. exp.] (nang rotfai pai ...) FR: aller à ... (destination) en train
นั่งลง[v. exp.] (nang long) EN: sit ; sit down   FR: s'asseoir ; prendre place
นั่งวิปัสสนา[v. exp.] (nang wipatsanā) EN: medidate ; practice meditation ; sit in deep meditation ; sit in deep contemplation   FR: méditer
นั่งสมาธิ[v.] (nangsamāthi) EN: meditate   FR: méditer

English-Thai: Longdo Dictionary
whoopee cushion(n) หมอนตด(มีไว้สำหรับแกล้งคน เวลาคนนั่งทับจะปรากฏมีเสียงเหมือนผายลม), S. poo-poo cushion, Razzberry cushion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astride[PREP] คร่อม, See also: นั่งคร่อมบน
astride[ADV] นั่งคร่อม, Syn. astraddle
bestride[VT] นั่งหรือยืนคร่อม, See also: นั่งคร่อม, ข้าม, Syn. straddle
chair[VT] นั่งเก้าอี้
chariot[VI] โดยสารรถม้า, See also: นั่งรถม้า
hunker down[PHRV] นั่งขัดสมาธิ, See also: นั่งพับขา
girder[N] นั่งร้าน, Syn. beam, truss
on the bench[IDM] นั่งคอยเพื่อเข้าแข่งขัน
take the stand[IDM] นั่งในคอกพยาน (ในศาล)
loll about[PHRV] ทำตัวตามสบายหรือเอกเขนก (ยืน, นั่งฯลฯ), See also: นั่งเอกเขนก, ยืนเอกเขนก, นั่งตามสบาย, ยืนตามสบาย, Syn. louge about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
antechamber(แอนทิเชม' เบอะ) n. ห้องคอยและเป็นห้องผ่านเข้าไปห้องที่ใหญ่กว่าห้องนอกสำหรับนั่งคอย, Syn. foyer)
anteroom(แอน' ทีรูม) n. ห้องนอกสำหรับนั่งคอย, Syn. foyer)
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
back seat)n. ที่นั่งข้างหลัง
beanpole(บีน'โพล) n. ไม้เสียบ (นั่งร้าน) สำหรับให้ถั่วเลื้อย,ร่างที่ผอมสูง
bench(เบนชฺ) {benched,benching,benches} n. ม้านั่ง,บัลลังก์ (ตุลาการ) ,ผู้พิพากษา,ศาล,ม้านั่งยาวสำหรับหลายคนนั่ง vt. วาง (ม้านั่ง) ตั้งไว้,วางแสดง,ทำให้นั่งอยู่ที่นั่ง
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู

English-Thai: Nontri Dictionary
aisle(n) ทางเดินระหว่างแถว,ทางเดินระหว่างที่นั่ง
backseat(n) ที่นั่งข้างหลัง,ที่นั่งตอนหลัง
bench(n) ม้านั่ง,บัลลังก์,ที่นั่ง
book(vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
box(n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย
CROSS-cross-legged(adj) ซึ่งนั่งไขว้ขา,ซึ่งนั่งไขว่ห้าง,ซึ่งนั่งขัดสมาธิ
lounge(n) ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น
lounge(vi) พักผ่อน,เอกเขนก,เอน,พิง,นั่งเล่น
moon(n) ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,การนั่งซึม,การรำพึง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dahinvegetieren; rumhängen (slang) นั่ง นอน แช่ เหมือนผัก
See also: R. lying

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
座る[すわる, suwaru] (vi vt) นั่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
かける[かける, kakeru] Thai: นั่งเก้าอี้ English: to sit down

German-Thai: Longdo Dictionary
Platz(n) |der, pl. Plätze| ที่นั่ง, สถานที่, ที่ว่างเปล่า
setzenนั่ง |setzte, gesetzt| เช่น Setzen Sie sich นั่งลงสิครับ
Platz nehmen(phrase) นั่งที่, See also: sich setzen, hinsitzen
Bitte nehmen Sie Platz!(phrase) เชิญนั่ง
sitzen(vi) |saß, hat gesessen| นั่งอยู่ อยู่ในอาการนั่ง
sich setzen(vt) |setzte sich, hat sich gesetzt| นั่งลง, กำลังนั่งลง เช่น Er setzte sich zu uns im Restaurant. เขานั่งลงกับพวกเราในร้านอาหาร
bitteกรุณา, ได้โปรด เช่น Bitte nehmen Sie Platz! กรุณานั่งได้ หรือ เชิญนั่ง
Wohnzimmer(n) |das, pl. Wohnzimmer| ห้องนั่งเล่น
stumm(adj adv) เป็นใบ้ หรือ ไม่ยอมพูด เช่น 1° Er sitzt die ganze Zeit stumm da. = เขานั่งเงียบไม่ยอมพูดอะไรตลอดเวลา 2° Meine einzige Tochter ist nach dem Unfall stumm geworden. = ลูกสาวคนเดียวของผมกลายเป็นใบ้หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น
Studienplatz(n) |der, pl. Studienplätze| จำนวนที่นั่งที่สถาบันศึกษาหนึ่งมีให้, จำนวนนักศึกษาที่สามารถรับเข้ามาได้

French-Thai: Longdo Dictionary
salle de séjour(n) |f| ห้องนั่งเล่น
louer(vt) เช่า หรือ จองเอาไว้ล่วงหน้า เช่น Louer une maison = เช่าบ้าน , Louer une place de théâtre = จองที่นั่งชมการแสดงละคร
auprès de(prep) ข้างๆ กับ, ใกล้กับ เช่น s'assesoir auprès de qn(นั่งข้างๆใครคนนึง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top