ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นักเคมี

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นักเคมี-, *นักเคมี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเคมี[N] chemist, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเคมี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chemistนักเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chemistsนักเคมี [TU Subject Heading]
Chemists, Clinicalนักเคมีคลินิก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For instance if you wanted to go to a chemist and say look I want to have a chemical say a pesticide which will persist throughout the food chain and I don't want to have to renew it very very oftenยกตัวอย่าง ถ้าคุณไปหานักเคมีและบอกว่า นี่แน่ะ ผมอยากได้สารเคมีสักอย่าง เช่น ยาฆ่าแมลง ที่คงอยู่ตลอดห่วงโซ่อาหาร The Corporation (2003)
Id like it to be relatively non-destructible and then he'd put two benzene molecules on the blackboard and add a chlorine here and a chlorine there that was DDT!อยากให้มันตกค้างค่อนข้างนาน นักเคมีก็เขียนโมเลกุลเบนซิน 2 ตัว ลงบนกระดานดำ The Corporation (2003)
Dr. Walter Jennings. I'm a research chemist.ดร.วอลเตอร์ เจนนิ่งส์ ผมเป็นนักเคมีวิจัย Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
You being a chemist and all.นายเป็นนักเคมีและทั้งหมด ...And the Bag's in the River (2008)
Our chemist is blown away. Said he couldn't do better.นักเคมีของเรายังต้องชิดซ้าย บอกว่าเขาเทียบชั้นไม่ติดเลย Cancer Man (2008)
So he was a chemist.เขาเป็นนักเคมี Pilot (2008)
- Look, I'm just the chemist, here.- ฟังนะ ฉันก็แค่นักเคมี Breakage (2009)
C.D.C. and N.I.H. chemists worked around the clock but couldn't break it.นักเคมีของกรมควบคุมโรค และกรมอนามัยได้ทำงาน กันตลอดเวลา แต่ก็ยังหยุดยั้ง มันไว้ไม่ได้ Earthling (2009)
He's kind of a chemist.เขาเป็นประมาณว่า พวกนักเคมี The Pirate Solution (2009)
- Do you have a chemist?- คุณมีนักเคมีหรือไม่ Inception (2010)
You are seeking a chemist? COBB :คุณกำลังมองหานักเคมีหรือไม่ COBB: Inception (2010)
Some chemists spell out their initials in molecules.นักเคมีบางคน ใส่ชื่อต้นตัวเองลงไปในโมเลกุล The Bishop Revival (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักเคมี[n.] (nakkhēmī) EN: chemist   FR: chimiste [m, f]
นักเคมีวิทยา[n.] (nakkhēmīwitthayā) EN: chemist   FR: chimiste [m, f]
นักเคมีวิเคราะห์[n. exp.] (nakkhēmī wikhrǿ) EN: chemical analyst   FR: chimiste analyste [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chemist[N] นักเคมี
Pasteur[N] นักเคมีและจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสช่วงปี ค.ศ.1822-1895

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chemist(เคม'มิสทฺ) n.นักเคมี,เภสัชกร,นักเล่นแร่แปรธาตุ
pasteur(แพส'เทอ) n. Louis (ค.ศ.1822-73) นักเคมีและจุลชีววิทยาของฝรั่งเศส

English-Thai: Nontri Dictionary
chemist(n) นักเคมี,คนขายยา,คนปรุงยา,เภสัชกร

German-Thai: Longdo Dictionary
alsในฐานะ (ใช่บ่งสถานภาพ) เช่น ich als Chemiker ฉันในฐานะนักเคมี
Chemiker(n) |der, pl. Chemiker| นักเคมี
Chemikerin(n) |die, pl. Chemikerinnen| นักเคมีที่เป็นผู้หญิง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top