ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นักวิจารณ์

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นักวิจารณ์-, *นักวิจารณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักวิจารณ์[N] commentator, See also: critic, reviewer, observer, analyst, Syn. นักวิพากษ์วิจารณ์, Example: นักวิจารณ์วิจารณ์ละครเรื่องดาวพระศุกร์ว่าพระเอกอายุน้อยไป, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญในการวิจารณ์เรื่องต่างๆ อย่างมีหลักการ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criticsนักวิจารณ์ [TU Subject Heading]
Film criticsนักวิจารณ์ภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Music criticsนักวิจารณ์ดนตรี [TU Subject Heading]
Women film criticsนักวิจารณ์ภาพยนตร์สตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's considered by many critics to be the classic novel about the 1960s.นักวิจารณ์หลายคนยกย่องให้มัน... เป็นนวนิยายดีเด่นเกี่ยวกับปี 1960 Field of Dreams (1989)
Publishers, authors, critics and their wives.ทั้งสำนักพิมพ์ นักเขียน นักวิจารณ์กับพวกภรรยาของเขา The Joy Luck Club (1993)
The Manchester book critics.นักวิจารณ์หนังสือแมนเชสเตอร์ Swimming Pool (2003)
Why don't you confound your critics and write something completely different?ก็เขียนเรื่องใหม่ที่ฉีกแนวไป ให้นักวิจารณ์งงไปเลยสิ Swimming Pool (2003)
- Ah. - Look. The leading art critic in Paris.คุณดูที่นักวิจารณ์เขียนด่าผลงานฉันสิ Around the World in 80 Days (2004)
To become art critics.ที่จะกลายเป็นนักวิจารณ์ศิลปะ Art Isn't Easy (2007)
- What did the customer say? - It was not a customer. It was a critic.ลูกค้าพูดว่าอะไร เขาไม่ใช่ลูกค้า แต่เปนนักวิจารณ์ Ratatouille (2007)
"Though I, like many other critic,"แม้ว่า ฉันจะเหมือนนักวิจารณ์คนอื่นๆ Ratatouille (2007)
The critic.นักวิจารณ์น่ะ Ratatouille (2007)
In many ways, the work of a critic is easy.ในหลายๆทาง งานของนักวิจารณ์เป็นงานง่าย Ratatouille (2007)
But the bitter truth we critics must face is that in the grand scheme of things, the average piece of junk is probably more meaningful than our criticism designating it so.แต่ความจริงที่เจ็บปวดที่เหล่านักวิจารณ์ต้องเผชิญก็คือ เมื่อพิจารณาในทางอื่นๆแล้ว อาหารถูกๆสักจาน ก็อาจมีความหมาย มากกว่า คำวิจารณ์ที่เราได้มอบให้แก่มัน Ratatouille (2007)
But there are times when a critic truly risks something and that is in the discovery and defense of the new.แต่ก็มีเวลาที่นักวิจารณ์ได้เสี่ยงอย่างแท้จริง และนั่นคือความเสี่ยงในการค้นพบ และปกป้องสิ่งใหม่ๆ Ratatouille (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักวิจารณ์[n.] (nakwijān) EN: critic ; reviewer ; commentator   FR: critique [m] ; commentateur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
critic[N] นักวิจารณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
critic(คริท'ทิค) n. นักวิจารณ์,ผู้วิเคราะห์,ผู้ติชม,ผู้ชอบนินทา, Syn. connoisseur

English-Thai: Nontri Dictionary
critic(n) นักวิจารณ์,นักวิเคราะห์,ผู้ติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top