ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นกยูง

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นกยูง-, *นกยูง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นกยูง[N] peacock, Syn. ยูง, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนาดใหญ่ในสกุล Pavo วงศ์ Phasianidae ในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีขนหางยาวและมีแวว เพื่อใช้รำแพนให้ตัวเมียสนใจ อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ชอบร้องตอนเช้าหรือพลบค่ำ กินเมล็ดพืช แมลง และสัตว์เล็กๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นกยูงน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์อนุราธา มี ๔ ดวง, ดาวประจำฉัตร ดาวอนุราธ หรือ ดาวอนุราธะ ก็เรียก.
สิขีนกยูง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peafowlนกยูง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Purple peacocks, he's got fifty-three! -Fabulous, Harry, I love the feathers!นกยูงสีม่วง เขามีกว่า 53 ตัว เหลือเชื่อ จริงๆ ข้าชอบขนนกจัง Aladdin (1992)
A little attention from me and she's all poofed up like a peacock.แค่ฉันทำท่าว่าสนเธอ เธอก็เดินรำแพนอย่างกับนกยูง The Perfect Man (2005)
It's the guy peacock who poofs up.นกยูงตัวผู้ถึงจะรำแพน The Perfect Man (2005)
Which of the painted peacocks is our Mr Bingley?พ่อนกยูงแสนสง่าคนไหน คือคุณบิงลี่ย์ Pride & Prejudice (2005)
It's called peacocking--แบบนี้มันเหมือนนกยูงนะ 52 Pickup (2008)
But, uh, those are guppies.แต่เอ่อ... พวกนั้นเป็นปลาหางนกยูงนะ 500 Days of Summer (2009)
A peacock is defeated by a warrior of black and white.นกยูง จะถูกพิชิตโดยนักรบ ขาวและดำ Kung Fu Panda 2 (2011)
Who do you think I am, peacock?ส่วนข้าคิดแบบนกยูง Kung Fu Panda 2 (2011)
The Year of the Peacock begins now!ปีของนกยูงเริ่มต้นขึ้นแล้ว Kung Fu Panda 2 (2011)
'Cause it's the middle of the year, so you'd only get like a half of the Year of the Peacock.ข้าว่านี่มันกลางปีนะท่าน ถ้าอย่างนั้นข้าว่ามันน่าจะเป็น ครึ่งหนึ่งของปีของนกยูง Kung Fu Panda 2 (2011)
And this is the Year, of course, of the Peacock.และเป็นปีที่,แน่นอน ปีของนกยูง Kung Fu Panda 2 (2011)
The peacock was there the last time I saw my parents.เจ้านกยูงนั่นต้องรู้อะไรเกี่ยวกับ ครั้งสุดท้ายที่ข้าเห็นพ่อแม่ของฉัน Kung Fu Panda 2 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกยูง[n.] (nok yūng) EN: peacock ; peacock-pheasant ; peafowl   FR: paon [m] ; paonne [f]
นกยูง[n. exp.] (nok yūng) EN: Green Peafowl   FR: Paon spicifère [m]
นกยูงตัวผู้[n.] (nok yūng tūaphū) EN: peacock ; peafowl   
นกยูงตัวเมีย[n. exp.] (nok yūng tūamīa) EN: peahen   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peacock[N] นกยูง, See also: นกยูงตัวผู้, Syn. peafowl
peahen[N] นกยูงตัวเมีย, Syn. peacock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flame-treen. ต้นหางนกยูง
ocellus(โอเซล'ลัส) n. ตาของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง,ประกอบด้วยเรตินา-รงควัตถุและเส้นใยประสาท,จุดที่คล้ายตา (เช่นบนหางนกยูง) pl. ocelli
pavonineadj. เกี่ยวกับนกยูง
peachick(พี'ชิค) n. ลูกนกยูง
peacock(พี'คอค) n. นกยูง,คนหยิ่ง
peafowl(พี'เฟาล) n. นกยูง (ตัวผู้หรือตัวเมีย)
peahen(พี'เฮน) n. นกยูงตัวเมีส

English-Thai: Nontri Dictionary
peacock(n) นกยูง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
-นกยูง- (n ) นกยูง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top