Search result for

ที่สาธารณะ

(26 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่สาธารณะ-, *ที่สาธารณะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่สาธารณะ[N] public land, See also: a public place, commons, Syn. ชุมชน, ที่โล่งแจ้ง, ที่ส่วนรวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public landที่สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
land, publicที่สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public placeที่สาธารณะ, สาธารณสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Public Land ที่สาธารณะ
สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่าง เปล่า และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ำด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Public ที่สาธารณะ
สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่าง เปล่า และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ำด้วย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Obviously they're not disciplined to be out in public.จริงๆ แล้วคุณไม่ควรพาเด็กๆ ที่ไม่มีระเบียบ มาที่สาธารณะอย่างนี้ด้วยเลย Baby and I (2008)
You violated Code 753. That's unlawful spitting.คุณทำผิดกฏหมายมาตรา 753 ที่ว่าด้วยการบ้วนน้ำลายลงบนที่สาธารณะ The House Bunny (2008)
I prefer to do important business in public places.ฉันให้ความสำคัญ กับธุรกิจในสถาณที่สาธารณะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Airing your views so publicly could land you in trouble.แสดงความเห็นในที่สาธารณะอย่างงี้ จะทำให้แม่เดือดร้อนได้นะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
So you're thinking public place, safety in numbers, Plenty of witnesses to protect you.อ้อ นายคิดว่าในที่สาธารณะจะปลอดภัย อยู่ในสายตาคนมากมายจะปกป้องนายได้ The Art of the Deal (2008)
I'm thinking public place, wanted men, Police, lots of witnesses to identify you.แต่ฉันกลับคิดว่า ในที่สาธารณะ เป้าหมาย ตำรวจและผู้คนมากมาย จะชี้แกให้ฉันเห็น The Art of the Deal (2008)
- When people see me in public they see my bodyguards.- ครับใช่ ผมขอไป.. - เวลาประชาชนเจอผมในที่สาธารณะ.. ...ก็จะเห็นบอดี้การ์ดของผม Invictus (2009)
Those pictures were taken from public property.รูปภาพเหล่านี้ ถ่ายในที่สาธารณะ Prison Break: The Final Break (2009)
So all you have evidence of, is an exonerated citizen, standing on a public road, taking pictures of a public building.ฉะนั้นหลักฐานของคุณก็คือ ประชาชนทั่วไปยืนอยุ่ที่ถนน ถ่ายรูปที่เป็นสถานที่สาธารณะน่ะเหรอ Prison Break: The Final Break (2009)
Call it 11... 11 more drug deals, and always in a public place from now on.11 ครั้งซื้อขายยาเสพติด และต่อจากนี้ต้องในสถานที่สาธารณะตลอด Seven Thirty-Seven (2009)
Now, we arrange our next meet, in a public place this time.ตอนนี้ เราต้องจัดการนัดส่งยาล็อตต่อไป ครั้งนี้ในที่สาธารณะ เย็นสบายและปลอดภัย Seven Thirty-Seven (2009)
Here we go. Public masturbation.เริ่มกันเลยนะ ชักว่าวในที่สาธารณะ Better Call Saul (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่สาธารณะ[n. exp.] (thī sāthārana) EN: agora   FR: place publique [f] ; agora [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commonable(คอม'มะนะเบิล) adj. ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อสาธารณประโยชน์,สาธารณะ,เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ร่วม,พอจะปล่อยเลี้ยงในที่สาธารณะได้
public(พับ'ลิค) n. สาธารณชน,สาธารณ adj. เกี่ยวกับสาธารณชน,โดยส่วนรวม,มีชื่อเสียง,เลื่องลือ,ระดับชาติ -Phr. (go public ขายหุ้นแก่สาธารณะ) -Phr. (in public โดยเปิดเผย,ไม่ใช่ส่วนตัว,ในที่สาธารณะ)
publicly(พับ'ลิคลี) adv. ในที่สาธารณะ,โดยเปิดเผยแก่คนทั่วไป,ในนามของชุมชน,ต่อธารกำนัล,ต่อสาธารณชน,โดยรัฐบาล,โดยกลุ่มชน, Syn. generally,popularly
rest roomห้องพัก,ห้องน้ำ (โดยเฉพาะในที่สาธารณะ)

English-Thai: Nontri Dictionary
public(n) ที่สาธารณะ,สาธารณชน,ประชาชน,ชุมชน
squatter(n) ผู้ตั้งถิ่นฐานในที่สาธารณะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Publikum(n) |das, nur Sing.| สาธารณชน, ที่สาธารณะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top