ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ที่มีความเชี่ยวชาญ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่มีความเชี่ยวชาญ-, *ที่มีความเชี่ยวชาญ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I think he... he did an expert job.เขาได้งานที่มีความเชี่ยวชาญ 12 Angry Men (1957)
Someone with extraordinary technical expertise enormous financial resources someone perverse enough, eccentric enough to come up with the idea?คนที่มีความเชี่ยวชาญ ทางเทคนิคพิเศษ ทรัพยากรทางการเงินอย่างมาก คนขี้อ้อนพอประหลาด Contact (1997)
I checked with every hospital within 50 miles.ซึ่งคุณเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ Grilled (2009)
Then I become a man of many talents.แล้วผมก็กลายเป็นคน ที่มีความเชี่ยวชาญหลายอย่าง Bolt Action (2009)
But how much is the salary for the skilled help wanted?แต่เงินเดือนสำหรับพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงเท่าไหร่เหรอค่ะ Postman to Heaven (2009)
Well, he is such a... a master.เอาล่ะ เขาเป็นผู้ที่... . ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูง Full Measure (2010)
You see, he needs someone with expertise, someone who knows what he's doing.นายเห็นไหม นายต้องการใครสักคน ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ใครบางคน คนที่รู้ๆกันอยู่ว่าเขาทำอะไร Más (2010)
As events unfold, you may find yourself in need of a man with my skills.ในขณะที่เหตุการณ์ยังไม่คลี่คลาย คุณอาจต้องการ, - คนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบผม Countdown (2011)
He owns a music store in Baltimore, specializing in string instruments.เขาเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องดนตรี ในบัลติมอร์ ที่มีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์เครื่องสาย Fromage (2013)
So Pelant killed a highly-trained professional soldier.งั้นพาลานก็ฆ่าทหารที่มีความเชี่ยวชาญสูง The Corpse on the Canopy (2013)
What if I knew someone who specialized in just that sort of thing?แล้วถ้าผมรู้จักใครบางคน ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพวกนี้ล่ะ? Hair of the Dog (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conversant[ADJ] ที่มีประสบการณ์, See also: ที่มีความเชี่ยวชาญ, Syn. experienced, skilled
professional[ADJ] ที่มีความเชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ

German-Thai: Longdo Dictionary
ausgebildet(adj) ซึ่งมีทักษะ, ที่มีความชำนาญ, ที่มีความเชี่ยวชาญ, มีฝีมือ เช่น Wer gut ausgebildet ist, hat mehr Chancen bei Wettbewerbe. คนที่มีทักษะดีมีโอกาสมากกว่าในการแข่งขัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top