Search result for

ที่ถือ

(27 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่ถือ-, *ที่ถือ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And he's the only knight ever to have carried such a crest?และเขาคืออัศวินคนเดียวที่ถือตราแบบนี้หรือ? Excalibur (2008)
I mean they did, except... it wasn't Arthur who wielded the sword.คือ มันเป็นไปตามแผนทั้งหมด, เว้นแต่ว่า... อูเธอร์เป็นคนที่ถือดาบ Excalibur (2008)
Those who hold dominion over life and death.คนที่ถืออภิสิทธิ์เหนือชีวิตและความตาย Le Morte d'Arthur (2008)
Find out where the meeting is, we find our next cardholder. Got it?พอรู้ว่ามันนัดกันที่ไหน เราก็จะรู้ตัวคนที่ถือการ์ดคนต่อไป Shut Down (2008)
That's the benefit of being the man with the gun.มันเป็นอภิสิทธิ์ของคนที่ถือปืน Five the Hard Way (2008)
I'm very happy with what I have.ที่ถือว่าเป็นคู่แข่งของคุณบ้างมั้ย The Girlfriend Experience (2009)
While she was there, there was a boy who fell with scissors in his hand and accidentally stabbed himself through the jaw.ตอนที่เธออยู่ที่โรงเรียนนั้นน่ะ มีเด็กผู้ชาย หกล้มตอนที่ถือกรรไกรอยู่ บังเอิญมันแทงเข้าที่ขากรรไกรพอดี Orphan (2009)
Kind of galling when you realize that nutbags with their signs had it right.มันหงุดหงิดที่ต้องยอม รับความจริงว่าพวกติงต๊อง ที่ถือป้ายตามถนน พูดถูกมาตลอด 2012 (2009)
Ladies who lunch with expensive handbags on their arms and the so-called socialites and heiresses that you see on television all the time...ผู้หญิงที่ถือกระเป๋า แพงๆไว้ในมือ และนินทาว่าเขาเป็นนักสังคม สงเคราะห์และทายาทเศรษฐีนี ที่คุณเห็นตามทีวีทุกเวลา Invitation Only (2009)
- Not the best idea to give the it's-not-you-it's-me speech to an assassin.ไม่ใช่มั๊ง เป็นความคิดที่ดีที่พูด\"ไม่ใช่เพราะคุณ เป็นเพราะผม" กับนักฆ่าอาชีพที่ถือมีดอยู่ Chuck Versus the Beefcake (2009)
If Padmé's in there, and then we go in guns a-blazin', she may get killed.ถ้าแพดเม่อยู่ในนั้น แล้วเราเข้าไปทั้งๆ ที่ถือปืน นางอาจจะถูกฆ่านะ Blue Shadow Virus (2009)
You are discussing lunch while holding a tray of cat excrement.คุณพูดเรื่องมื้อเที่ยง ขณะที่ถือถาดใส่ขี้แมวอยู่ The Bond in the Boot (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bail[N] ที่ถือครึ่งวงกลมของถัง
handle[N] ที่จับ, See also: ที่ถือ, ด้าม, มือถือ, มือจับ, หูจับ, Syn. haft;shaft

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic (al) -esthetician n.
ansate(แอน' เซท) adj. มีที่ถือหรือส่วนที่คล้ายที่ถือ (having a handle)
april fools'day วันที่ 1 เมษายนเป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้., Syn. All Fools'Day
backhand(แบค'แฮนดฺ) n. การตีลูกบอลทางด้านตรงข้ามกับมือที่ถือไม้ตี,การเขียนไปทางซ้าย, See also: backhandness n. ดูbackhand
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
drawknife(ดรอ'ไนฟ) n. มีดตัดที่มีที่ถืออันเป็นมุมฉากกับใบมีด., Syn. drawing knife,drawshave -pl. -knives
griddle(กรีด'เดิล) n. กะทะก้นแบนมีที่ถือสำหรับปิ้งขนมหรืออาหาร,ผิวหน้าร้อน และแบนของภาชนะสำหรับหุง ต้ม ปิ้งหรือทอดอาหาร
hard space(ฮาร์ดสเปซ) หมายถึงที่ว่างที่ถือเสมือนไม่ใช่ที่ว่าง ใช้เฉพาะในโปรแกรมประมวลผลคำ ในกรณีที่พิมพ์คำบางคำที่มีที่ว่างระหว่างคำ เช่น World War II หรือ พิมพ์วันที่ เช่น May 7 เช่นนี้ ถ้าบังเอิญพิมพ์คำนี้มาถึงปลายบรรทัด แต่ไม่มีที่ว่างพอจะพิมพ์ทั้งคำ คอมพิวเตอร์จะแยกนำคำหลังช่องว่างมาขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งจะเป็นการไม่ถูกต้อง เราจึงต้องกำหนดให้ที่ว่างที่เห็นนั้นเป็นฮาร์ดสเปซ เพื่อให้โปรแกรมไม่แยกเป็นคนละบรรทัด ถ้าที่ไม่พอในบรรทัดบน ก็จะนำลงมาบรรทัดใหม่ทั้งคำ
harquebusiern. ทหารที่ถือปืน harquebus เป็นอาวุธ
high cockaloumการเล่นกระโดดข้ามหลังของเด็ก,ผู้ที่ถือว่าตนยิ่งใหญ่,คนสำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
freethinker(n) คนที่ถือศาสนาโดยอิสระ,คนนอกรีต,ผู้มีความคิดอิสระ
helm(n) พวงมาลัย,ที่ถือหางเสือเรือ,หมวกเหล็ก,หมวกกันภัย
tiller(n) ผู้ทำไร่,ที่ถือท้ายเรือ,ชาวนา,หน่อไม้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top