Search result for

ที่ดีเลิศ

(24 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่ดีเลิศ-, *ที่ดีเลิศ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh-huh, and I'd be an excellent father.และฉันเป็นพ่อที่ดีเลิศ โอ้ Joy (2008)
Look, I know I don't have the greatest bed side manner.ฟังนะ ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้มีมารยาทที่ดีเลิศ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Finally something exclusive to strive for, something worthy of all my pent-up energy and attention.ในที่สุดสิ่งที่ดีเลิศก็มาถึง สิ่งที่มันคุ้มค่าทั้งพลังงานฉันความสนใจของฉันทั้งหมด The Lost Boy (2009)
The brain has corridors surpassing material place."สมองเป็นมีทางเดินที่ดีเลิศ สู่สถานที่ที่เหมาะสม" Haunted (2009)
No! You haven't idealized mankind, you've deformed it.ไม่, โลกมีมนุษย์ที่ดีเลิศอยู่แล้ว แต่ทำให้เละกันซะเอง Watchmen (2009)
Of putting together an elegant brunch and invitingในการจัดการมื้อสายที่ดีเลิศ และบัตรเชิญ Dr. Estrangeloved (2010)
I'd like to offer a laudatory statement about Howard's many excellent qualities that I believe will tip the scales back in his favor.เกี่ยวกับคุณโลโววิทซ์ที่มีผลงานที่ดีเลิศมากมาย The Apology Insufficiency (2010)
Wow. See, this is why you're a really awesome girl.ยิ่งผมมองคุณเท่าไหร่ ก็ยิ่งเห็นว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีเลิศ Episode #1.16 (2011)
Shrimp-- perfectly healthy.กุ้ง - สุขภาพที่ดีเลิศ Pu'olo (2012)
That's because most people don't want good passwords... they want password.เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากได้ พาสเวิร์ดที่ดีเลิศเลอ พวกเขาอยากได้แค่พาสเวิร์ดที่จำได้ง่าย Stolen Kisses (2012)
She is a paragon of virtue in the community, a champion of conservative values...เธอเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศ ของความดีงามในสังคม เป็นแชมป์เปี้ยนของพวกอนุรักษ์นิยม... Lost My Power (2012)
But you left... the most wonderful woman ever... to die alone.แต่คุณน่ะทิ้ง... ผู้หญิงที่ดีเลิศที่สุด ให้ตายอย่างเดียวดาย Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prime[ADJ] ที่ดีที่สุด, See also: ที่ดีเลิศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crackerjack(แครค'เคอะแจ็ค) n. ผู้ที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถบางอย่างที่ดีเลิศ. adj. ดีเลิศ,ชั้นเยี่ยม.
daisy(เด'ซี) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองจำพวกเบญจมาศ -Phr. (daisy ham ขาหมูอบ,สิ่งที่ดีเลิศ,สินค้าชั้นหนึ่ง) -Phr. (push up daisies ตาย), See also: daisied adj. ดูdaisy
epitome(อีพิท'ทะมี) n. บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่ดีเลิศ,ข้อสรุป., See also: epitomical,epitomic adj.
first classชั้นหนึ่ง,ชั้นเยี่ยม,สิ่งที่ดีเลิศ. adv. โดยการขนส่งชั้นหนึ่ง,โดยสารชั้นหนึ่ง
jewel(จู'เอิล) n. เพชรพลอย,สิ่งประดับที่ทำด้วยเพชรพลอย,ทรัพย์สินที่มีค่า,ของมีค่า,บุคคลที่มีค่ามาก,บุคคลที่ดีเลิศ,เม็ดเพชรพลอยในนาฬิกา. vt. ประดับด้วย,เพชรพลอย, See also: jeweler,jeweller n. พ่อค้าเพชรพลอย นาฬิกาทอง รูปพรรณหรือของมีค่าอื่น ๆ -S.gem,trea
phoenix(ฟิ'นิคซฺ) n. นกนิยายขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีอายุถึง500-600ปีมันสามารถเผาตัวมันเองให้ตายและจากเถ้าถ่านนั้นมันจะกลายเป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป,บุคคลหรือสิ่งที่เป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป บุคคลหรือสิ่งที่สวยงามหาที่เปรียบไม่ได้,บุคคลหรือสิ่งที่ดีเลิศ,ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง,ชื่อดวงดาว
pink(พิงคฺ) n. สีชมพู,ชนิดเยี่ยม,แบบที่ดีเลิศ,ภาวะที่ดีที่สุด,คนที่มีชื่อเสียง,คนแต่งตัวทันสมัย,คนที่เอียงซ้ายในลัทธิการเมือง. adj. สีชมพู,เอียงซ้าย, (ในลัทธิการเมือง), See also: pinkness n.
plum(พลัม) n. ต้นพลัม,ผลพลัม,ลูกเกดชนิดหนึ่ง,สีม่วงเข้ม,สิ่งที่ดีเลิศ adj.,adv. ตรงดิ่ง,แน่ชัด,โดยตรง,สมบูรณ์,เด็ดขาด, Syn. plumb
prime(ไพรม) adj. สำคัญที่สุด,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,ขั้นพื้นฐาน,ขั้นมูลฐาน. n. ภาวะที่รุ่งโรจน์สุด,ส่วนที่ดีเลิศ,ระยะแรกเริ่ม,ฤดูใบไม้ผลิ,ชั่วโมงแรกของวัน,วันหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ vt. ใส่ดินระเบิด,สั่งสอน,แจ้งข่าว, See also: primeness n. คำที่มีคว

English-Thai: Nontri Dictionary
ideal(n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そ, so] (adj) ที่ดีเลิศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top