ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้เหินห่าง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้เหินห่าง-, *ทำให้เหินห่าง*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้เหินห่าง[v. exp.] (thamhai hoēnhāng) EN: alienate   FR: aliéner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alienate from[PHRV] ทำให้เหินห่าง, See also: ทำให้แตกแยก, เมินหมาง, ไม่เป็นมิตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation

English-Thai: Nontri Dictionary
estrange(vt) ทำให้เหินห่าง,ทำให้บาดหมาง,ทำให้หมางเมิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top