ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้เบาลง

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้เบาลง-, *ทำให้เบาลง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now this light's gonna be really harsh on camera. It'll take the edge off.แสงจะทำให้ภาพสว่างจ้า เมคอัพจะทำให้เบาลง Sing Street (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้เบาลง[v. exp.] (thamhai bao long) FR: alléger ; alester

English-Thai: Longdo Dictionary
lighten up(vt) บรรเทา, ทำให้เบาลง เช่น I've been told to lighten up all my life, by many different people., If you don't allow backpacks with wheels, then you have to find some way to lighten up the backpacks. You have to require less text books to be taken home., S. Relax, keep the current situation in perspective,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ease of[PHRV] ขโมยจาก (คำขบขัน), See also: ทำให้เบาลง, Syn. deliver of, relieve of
lighten[VT] ทำให้เบาลง
subdue[VT] ทำให้อ่อนลง, See also: ทำให้เบาลง, ทำให้สงบ, Syn. lower, reduce, soften

English-Thai: Nontri Dictionary
extenuate(vt) ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาลง
modulate(vt) ทำให้เหมาะ,ปรับ,เปลี่ยนเสียง,ทำให้เบาลง,ลดหย่อน
weaken(vt) ทำให้อ่อนลง,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เบาลง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
軽量化[けいりょうか, keiryouka] (n) ทำให้เบาลง ลดน้ำหนัก ( ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรม )

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top