ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำเป็นเรื่องใหญ่

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำเป็นเรื่องใหญ่-, *ทำเป็นเรื่องใหญ่*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Will you take it easy?อย่าทำเป็นเรื่องใหญ่ ได้มัย? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Take it easy?อย่าทำเป็นเรื่องใหญ่Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Don't make a big fucking thing out of it, Spider, you little prick.อย่าทำเป็นเรื่องใหญ่หน่อยเลย สไปเดอร์ ไอหำน้อย Goodfellas (1990)
So why the theatrics?แล้วจะทำเป็นเรื่องใหญ่ทำไม Mona Lisa Smile (2003)
- Dude, you so got to be leaving. - Don't blow this out of proportion, it's not that big of a deal, right?เราว่านายออกไปก่อนเถอะ อย่ามาทำเป็นเรื่องใหญ่เลยน่า Latter Days (2003)
But you agree that Purree meant a great deal to Albert?เฮ้ อย่าเอาเรื่องแมว มาทำเป็นเรื่องใหญ่ I Heart Huckabees (2004)
Don't get excited, it's only cake.อย่าทำเป็นเรื่องใหญ่หน่อยเลย ก็แค่เค๊ก Babel (2006)
- How long has this been going on? - Does it really matter?นานแค่ไหนที่เราคบกัน ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ Return to House on Haunted Hill (2007)
Peggy's making such a big deal out of this.ไม่เข้าใจว่าทำไมเพ็กกี้ต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วย Back in Business (2008)
It's not a big deal.อย่าทำเป็นเรื่องใหญ่นักเลย After School Special (2009)
Not a big deal?-ทำเป็นเรื่องใหญ่หรอ After School Special (2009)
Don't be melodramatic, Chuck.อย่าทำเป็นเรื่องใหญ่ไปเลย ชัค The Monster at the End of This Book (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำเป็นเรื่องใหญ่[v. exp.] (tham pen reūang yai) EN: make a big issue (of)   FR: faire toute une histoire (de) ; faire du foin (inf.)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top