ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำต่อไป

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำต่อไป-, *ทำต่อไป*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah, well. What you doing next?อาดี สิ่งที่คุณทำต่อไปหรือไม่ How I Won the War (1967)
Maybe if the tablet were intact, you'd have something to go on, but the entire top portion is missing.ถ้าแผ่นจารึกไม่ได้รับความเสียหาย, คุณก็ยังมีเรื่องให้ทำต่อไป, แต่ว่าส่วนบนทั้งหมด มันหายไป Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I'll continue to work hard for you.- ผมจะทำต่อไป Schindler's List (1993)
They'll be respected.ก็ทำต่อไปได้... ไม่ขัดข้อง Schindler's List (1993)
-Right, then, boys. Carry on.เอาล่ะ ทำต่อไป The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
The operation's still at go.ทำต่อไปตามแผน The Jackal (1997)
Head up. Take her to a hundred and hold your course.ทำต่อไป จนถึง 100 แล้วรักษาเอาไว้ Dark Harbor (1998)
Losing all hope was freedom. (Bob whispers) lt's OK.ทำต่อไป, จำวิธีหายใจไว้ด้วย Fight Club (1999)
I know where you live.ทำต่อไป Fight Club (1999)
I couldn't go on.ทำต่อไปไม่ได้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
-I can't take it anymore!- ฉันทำต่อไปไม่ได้แล้ว Frailty (2001)
Let's do a take!ถ่ายทำต่อไปได้ ! Millennium Actress (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำต่อไป[v. exp.] (tham tøpai) FR: continuer ; poursuivre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry on[PHRV] ดำเนินต่อไป, See also: ทำต่อไป, Syn. continue
carry on[PHRV] ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป), See also: ทำต่อไป, จัดการต่อไป, Syn. carry on with
carry on with[PHRV] ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป), See also: ทำต่อไป, จัดการต่อไป, Syn. carry on
continue with[PHRV] ดำเนินต่อไป, See also: ทำต่อไป, Syn. carry on
follow through[PHRV] พยายามต่อไป, See also: ทำต่อไป
get cracking[IDM] ดำเนินต่อ, See also: ทำต่อไป, Syn. get going, get moving, get started, get weaving
get on[PHRV] ดำเนินต่อไป, See also: ทำต่อไป, Syn. carry on
go ahead[PHRV] เดินต่อไป, See also: ทำต่อไป, มุ่งไปข้างหน้า, Syn. go forward, go on
go ahead with[PHRV] ทำต่อไปด้วย, See also: เดินต่อไปด้วย, ไปข้างหน้าด้วย
go along with[PHRV] ดำเนินการต่อไปพร้อมกับ, See also: ทำต่อไปร่วมกับ, Syn. get along with, get on with, take along

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proceed(โพรซีด') vi. ดำเนินการ,กระทำการ,กระทำต่อไป,ปฏิบัติ,ลงมือ,เริ่ม,เกิดจาก,ออกจาก., See also: proceeder n., Syn. go forward,continue
sustain(ซัสเทน') vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ประคองไว้,รับภาระ,รักษาไว้,ยังชีพ,ผดุงไว้,ช่วยเหลือ,ทำต่อไป,ยืนยัน., See also: sustainable adj. sustainedly adv. sustainingly adv. sustainment n., Syn. support,maintain

English-Thai: Nontri Dictionary
continue(vt) ทำเรื่อยไป,ทำต่อไป,ทำให้ยืดออกไป
forward(vt) ทำต่อไป,ส่งออก,ส่งต่อไป,ล่วงหน้า,เร่งรัด
proceed(vt) ดำเนินการ,ปฏิบัติ,กระทำต่อไป,เสด็จพระราชดำเนิน
resume(vt) เข้าครอบครองใหม่,ทำต่อไป,คืนสภาพเดิม
resumption(n) การเข้าครอบครองใหม่,การทำต่อไป,การคืนสภาพเดิม

German-Thai: Longdo Dictionary
vorgehen(vi) |geht vor, ging vor, ist vorgegangen, gegen etw.| ดำเนินการ, กระทำการ, กระทำต่อไป, ปฏิบัติ เช่น disziplinarisch gegen jmdn. vorgehen ดำเนินการตามระเบียบวินัยต่อต้านคนใดคนหนึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top