ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทันโลก

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทันโลก-, *ทันโลก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทันโลก[V] modernize, See also: bring up to date, Syn. ทันยุคทันสมัย, Example: เราต้องการให้คนรุ่นใหม่ของเราทันโลกแล้วก็รู้จักตัวเองสร้างอะไรของตัวเองได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How do you get by in the real world?คุณเป็นคนเท่าทันโลกความจริง ได้ยังไงนะ My Girl and I (2005)
And I want my kids to be able to take advantage of it in every way.ฉันอยากให้ลูก ๆ ก้าวทันโลกในทุก ๆทาง Big Momma's House 2 (2006)
This is worldwide news.นี่คือข่าวสั้นทันโลก Self Made Man (2008)
Welcome to World News. I'm Tristana Moore.ขอต้อนรับสู่ข่าวสั้นทันโลก ดิฉันปวีณมัย บ่ายคล้อยค่ะ The International (2009)
Because I wanted jeff to think I was smart. - Ohh! - Ohh!เพราะผมอยากให้เจฟคิดว่าผมเป็นคนฉลาดทันโลก เยี่ยม! The Science of Illusion (2010)
I am a stylish American, professor.ผมเป็นอเมริกันทันโลก ศาสตราจารย์ Early 21st Century Romanticism (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top