ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทอง ๒

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทอง ๒-, *ทอง ๒*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ทอง ๒ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ทอง ๒*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เต่าทอง ๒น. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น
เต่าทอง ๒ชื่อเพลงเรื่องประเภทเพลงช้า
เต่าทอง ๒ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงโหมโรง.
ทอง ๒น. ชื่อพรรณไม้ ๒ ชนิดในสกุล Butea วงศ์ Leguminosae ชนิด B. monosperma (Lam.) Taub. เป็นไม้ต้น ดอกสีแสด, ทองธรรมชาติ ก็เรียก, พายัพเรียก ทองกวาว, อีสานเรียก จาน
ทอง ๒ชนิด B. superba Roxb. เป็นไม้เถา, ทองเครือ หรือ ตานจอมทอง ก็เรียก.
ปลาทอง ๒น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Carassius auratus (Linn.) ในวงศ์ Cyprinidae เกล็ดสีเหลืองหรือสีแดงส้ม เลี้ยงเป็นปลาสวยงาม. (ดู ปลาเงินปลาทอง).
ฝอยทอง ๒น. ชื่อพืชเบียนล้มลุกชนิด Cuscuta chinensis Lam. ในวงศ์ Convolvulaceae ไม่มีใบ ต้นเป็นเส้นเล็ก ๆ สีเหลือง เมล็ดใช้ทำยาได้.
จาน ๓น. ต้นทอง. (ดู ทอง ๒).
ตานจอมทองดู ทอง ๒.
ทองเคน. เรียกทองคำที่มีเกณฑ์สำหรับวัดความบริสุทธิ์เป็นกะรัต ว่า ทองเค, ทอง ๒๔ กะรัต ถือเป็นทองแท้ ถ้ามีกะรัตตํ่าลงมา ก็มีโลหะอื่นเจือมากขึ้นตามส่วน เช่น ทองคำ ๑๔ กะรัต หมายถึงมีเนื้อทอง ๑๔ ส่วน มีโลหะอื่นปน ๑๐ ส่วน, ทองนอก ก็เรียก.
ทองกวาว(-กฺวาว) น. ต้นทอง. (ดู ทอง ๒).
ทองเครือดู ทอง ๒.
ทองธรรมชาติ ๒ดู ทอง ๒.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top