ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทรัพย์มรดก

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรัพย์มรดก-, *ทรัพย์มรดก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทรัพย์มรดกดู มรดก.
ครัว ๒ทรัพย์มรดก เช่น ลูกหล้าครัวรอม คือ ลูกคนสุดท้องจะได้รับทรัพย์มรดกมากกว่าผู้อื่น, ขายครัวมายาตัว คือ ขายทรัพย์มรดกเพื่อมารักษาตัว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
estate of the deceasedทรัพย์มรดกของผู้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patrimonyทรัพย์มรดกจากฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tail generalทรัพย์มรดกตกทอดสายตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fee tailทรัพย์มรดกตกทอดในวงจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tail, feeทรัพย์มรดกตกทอดในวงจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future estateทรัพย์มรดกที่คาดหมายในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate, futureทรัพย์มรดกที่คาดหมายในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coparcenaryทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ทายาทร่วม (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heirloomsทรัพย์มรดกที่มีค่าทางจิตใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate, heirlessทรัพย์มรดกที่ไม่มีทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decedents' estatesทรัพย์มรดกของผู้ตาย [TU Subject Heading]
Estateทรัพย์มรดก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've invited you here to request the return of my son's inheritanceข้าเชิญท่านทั้งสองมาที่นี่ เพื่อร้องขอให้ท่านมอบคืน ทรัพย์มรดกที่สามีของข้า Milarepa (2006)
I've come to ask you to marry me and join our two noble estates into one.ผมเพียงอยากจะมาขอคุณแต่งงาน และรวมทรัพย์มรดกที่เรามีเป็นหนึ่งเดียว The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรัพย์มรดก[n. exp.] (sap møradok) EN: estate   FR: héritage [m] ; legs [m] ; succession [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top