ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทรงหม้อตาล

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรงหม้อตาล-, *ทรงหม้อตาล*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ทรงหม้อตาล มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ทรงหม้อตาล*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรงหม้อตาล[N] military cap, See also: service cap, naval cap, Syn. หมวกทรงหม้อตาล, Example: เขาทำหมวกทรงหม้อตาลหาย, Count unit: ใบ, Thai definition: หมวกที่มีรูปทรงคล้ายหม้อตาลอย่างหมวกที่พลทหารเรือและจ่าทหารเรือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทรงหม้อตาลน. เรียกหมวกที่มีรูปทรงคล้ายหม้อตาลอย่างหมวกที่พลทหารเรือและจ่าทหารเรือเป็นต้นสวม ว่า หมวกทรงหม้อตาล.
หมวกทรงหม้อตาลน. หมวกที่มีรูปทรงคล้ายหม้อตาลอย่างหมวกที่พลทหารเรือและจ่าทหารเรือเป็นต้นสวม.
หม้อตาล ๑น. ภาชนะดินเผามีรูปร่างคล้ายหม้อทรงเตี้ยสำหรับใส่นํ้าตาลโตนด, เรียกหมวกที่มีรูปทรงคล้ายหม้อตาลอย่างหมวกที่พลทหารเรือและจ่าทหารเรือเป็นต้นสวม ว่า หมวกทรงหม้อตาล.
หม้อตาล ๒น. ชื่อขนมหวานชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งสาลีเป็นรูปทรงหม้อตาลขนาดเล็กแล้วหยอดน้ำตาล มีสีต่าง ๆ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมวกทรงหม้อตาล[n.] (mūak songmøtān) EN: military cap   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top