ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถุงลม

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถุงลม-, *ถุงลม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถุงลม[N] air sac, See also: air bag, alveolus, Example: ถุงลมจะมีผนังบางมาก และมีหลอดเลือดฝอยต่อกันเป็นร่างแหล้อมรอบ, Count unit: ถุง, Thai definition: เนื้อบางละเอียด รูปคล้ายรังผึ้ง อยู่ในปอด
ถุงลมนิรภัย[N] safety airbag, Example: การออกแบบเบาะนั่งมีความสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพของถุงลมนิรภัย, Thai definition: อุปกรณ์ป้องกันภัยติดรถยนต์อย่างหนึ่ง เป็นถุงที่จะพองตัวออกเวลารถถูกกระแทก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
air bagถุงลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air vesicle; cell, airถุงลม, ถุงอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air cell; vesicle, airถุงลม, ถุงอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cell, air; vesicle, airถุงลม, ถุงอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vesicle, air; cell, airถุงลม, ถุงอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac, alveolarถุงลมรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alveolar sacถุงลมรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air Pockets, Smallถุงลมเล็กๆ, ถุงลมเล็ก [การแพทย์]
Air Sacsถุงลม, กระเพาะลม, ช่องอากาศ, ถุงอากาศ [การแพทย์]
Alveoliถุงลม, ถุงลมปอด, กระเปาะ, ถุงลมในปอด, ถุงอากาศ, ถุงลมของปอด, อัลวีโอไล, ถุง, ถุงน้ำนม, ถุงต่อม [การแพทย์]
Alveolusถุงลม, ถุงลมเล็ก ๆ, ถุงลม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่, เหงือก, ถุงเก็บน้ำนม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่ [การแพทย์]
Atelectasis, Pulmonaryถุงลมแฟบ [การแพทย์]
Emphysema, Centriacinarถุงลมโป่งพองชนิดเซนตริอซินาร์ [การแพทย์]
Emphysema, Distal Acinarถุงลมโป่งพองชนิดดิสตัลอซินาร์ [การแพทย์]
Emphysema, Mixed and Unclassifiedถุงลมโป่งพองชนิดผสมและจำแนกไม่ได้ [การแพทย์]
Emphysema, Paracicatricalถุงลมโป่งพองชนิดไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has dual side air bags and a spacious back seat.มีถุงลมนิรภัยสองด้านเลยนะ แถมข้างหลังก็กว้างด้วย 10 Things I Hate About You (1999)
No air bags?ไม่มี ถุงลม Happily N'Ever After (2006)
RoadAssistwe havedetected an airbag deployment.ศูนย์ช่วยเหลือเราพบว่าถุงลมนิรภัยพุ่งอกมา Live Free or Die Hard (2007)
No lacerations from the air bags.ไม่มีรอยถลอกจากถุงลมนิรภัย Paradise (2008)
- Εmphysema.- ถุงลมโป่งพอง Harry Brown (2009)
Εmphysema.ถุงลมโป่งพองครับ Harry Brown (2009)
Do you really think Mr Εmphysema's got it in him to top a load of hoodies?คุณยังคิดว่าคนแก่ ที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง เป็นคนลงมือฆ่าอีกไม๊? Harry Brown (2009)
The doors are still locked, the seatbelt still buckled, the airbags deployed, but there's no indentation which implies no one was behind the wheel at the moment of impact.ประตูรถยังคงปิดล็อคอยู่, สายเข็มขัดยังรัดแน่นอยู่เลย ถุงลมนิรภัย ทำงาน แล้วมันก็ไม่มีร่องรอย ที่จะอธิบาย A New Day in the Old Town (2009)
The airbag is deployed.ถุงลมทำงาน Out of Time (2009)
Don't we need propellant to inflate the bag?เราไม่ต้องทำให้ถุงลมพองตัว? Out of Time (2009)
The impact will ignite the propellant, and that generates the gas that fills the airbag.แรงกระแทกเป็นตัวกระตุ้นจุดระเบิด ให้แก๊สกระจายตัวเต็มในถุงลม Out of Time (2009)
No. It says that he was in a car when an airbag deployed.ไม่ มันบอกว่าเขาอยู่ในรถ เมื่อถุงลมนิรภัยระเบิด Out of Time (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถุงลม[n.] (thunglom) EN: air sacs ; pulmonary alveoli   
ถุงลมนิรภัย[n. exp.] (thunglom niraphai) EN: airbag   FR: airbag [m] (anglic.)
ถุงลมโป่งพอง[n. exp.] (thunglom pōng phøng) EN: emphysema   FR: emphysème [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air bag[N] ถุงลมนิรภัย
air bladder[N] ถุงลม (ในสัตว์หรือพืชบางชนิด), Syn. air cell
air sac[N] ถุงลม (ขนนก)
alveolus[N] ถุงลมเล็กๆ ในปอด
water wings[N] ถุงลมลอยน้ำรูปปีกคู่ ใช้ในการฝึกว่ายน้ำ
wind cone[N] ถุงลมรูปกรวยติดปลายด้านหนึ่งไว้กับเสาเหมือนธง, See also: เพื่อแสดงทิศทางลม, Syn. windsock
wind sock[N] ถุงลมแสดงทิศทางลม
windbag[N] ถุงลมในเครื่องดนตรีประเภทเป่า(ทางดนตรี)
windsock[N] ถุงลมรูปกรวยติดปลายด้านหนึ่งไว้กับเสาเหมือนธง, See also: เพื่อแสดงทิศทางลม, Syn. wind cone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air bladderถุงลม, กระเพาะปลา., Syn. gas bladder, swim bladder
craw(ครอ) n. ถุงลมหรือกระเพาะของแมลงหรือนกหรือไก่,กระเพาะสัตว์ -Id. (stick in someone's craw ทำให้รับได้ยาก,เป็นที่ระคายเคือง)
emphysema(เอมฟิซี'มะ) n. ภาวะพองลมในเนื้อเยื่อหรือถุงลม, See also: emphysematous adj.
pulmonary emphysemaถุงลมโป่งพอง
swim bladdern. ถุงลมของปลา,กระเพาะปลา
water wingsn. ถุงลมลอยน้ำเป็นรูปปีกคู่ใช้ช่วยในการฝึกว่ายน้ำ
wind conen. ถุงลมรูปกรวยแสดงทิศทางลมตามสนามบิน
wind sockn. ถุงลมรูปกรวยแสดงทิศทางลมตามสนามบิน
wind-bag(วินดฺ'แบก) n. คนคุยโว,คนคุยโม้,ถุงลม, Syn. boaster

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Airbag {m}; Luftkissen {n}; Prallsack {m}; Schutzkissen {n} [auto] (n ) ถุงลมนิรภัย

German-Thai: Longdo Dictionary
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| ถุงลมนิรภัย (ในรถยนต์)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top