ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถังแตก

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถังแตก-, *ถังแตก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถังแตก[V] be broke, See also: be penniless, be extremely poor, Syn. จนกรอบ, Example: เขาถังแตกเวลาใกล้ๆ สิ้นเดือนเป็นประจำ, Thai definition: ไม่มีเงิน, Notes: (สำนวน)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you can't take off for Boston while we're going broke in Iowa.และคุณไปบอสตั้นไม่ได้ ขณะที่เรากำลังถังแตกอยู่ในไอโอว่า Field of Dreams (1989)
You're broke, Ray. You sell now, or you lose everything.นายถังแตก เรย์ ขายตอนนี้หรือจะสูญเสียทุกอย่าง Field of Dreams (1989)
Old people that owns it is broke.ตาแก่ที่เป็นเจ้าของถังแตกอยู่ Of Mice and Men (1992)
I read your book, and "Mike" was havin' the same problems... that "Chad," the stockbroker, was havin'.ผมอ่านหนังสือคุณแล้ว แล้ว แล้ว ไมค์กำลังมีปัญหาเดียวกับ เชด นักเล่นหุ้นถังแตก Good Will Hunting (1997)
simon, YOU'RE BROKEไซม่อน คุณถังแตก As Good as It Gets (1997)
This might be someone you've known for years.น่าสงสารเนอะ, เค้าตายกันไปแล้วล่ะ แต่ฉันยังอยู่อย่างถังแตกนี่ เอาอะไรอีกมั้ย? Fight Club (1999)
When they couldn't get you, they told me you were as good as broke.พวกเขาบอกฉันว่าคุณถังแตกแล้ว Mulholland Dr. (2001)
- You're broke.- คุณถังแตกค่ะ Mulholland Dr. (2001)
Yeah, but I'm not broke!ฉันไม่ได้ถังแตกนะ Mulholland Dr. (2001)
I know, but you're broke. Where are you?ฉันรู้ค่ะ แต่คุณถังแตกจริงๆ คุณอยู่ไหนคะ Mulholland Dr. (2001)
I'm divorced. I'm broke from getting divorced.ฉันหย่ามาแล้ว ฉันถังแตกหลังหย่า Mean Girls (2004)
She's happy. I'm broke.เธอแฮปปี้ แต่ผมถังแตก The Amityville Horror (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถังแตก[v.] (thangtaēk) EN: be broke ; be penniless ; be extremely poor   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stoney(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless
stony(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless

English-Thai: Nontri Dictionary
stony(adj) แข็งเหมือนหิน,เต็มไปด้วยหิน,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top