ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถัก

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถัก-, *ถัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถัก[V] knit, See also: twine, weave, crochet, braid, plait, Example: เล็กวิมาลามีนิ้วเรียวผอมและนิ้วนี้ทำการฝีมือเก่งฉกาจ ไม่ว่าจะถักโครเชท์หรือถักริมผ้าเช็ด, Thai definition: เอาเส้นเชือกหรือหวาย เป็นต้น ไขว้สอดประสานกันให้เป็นลวดลายต่างๆ บ้าง ให้เป็นเส้นและเป็นผืนบ้าง ให้ติดต่อกันบ้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถักก. เอาเส้นหวาย ด้าย หรือเชือกเป็นต้น ไขว้สอดให้ติดกันเป็นสายบ้าง เป็นผืนบ้าง อาจมีลวดลายต่าง ๆ.
กรอง ๑ถัก, ทอ, เช่น กรองแฝก กรองคา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can knit a sweater by the fiiresideคุณสามารถถักเสื้อกันหนาวโดยเตา ผิง Yellow Submarine (1968)
We'll wind up in Jersey!ผ้าถักปลิวไปแล้ว! James and the Giant Peach (1996)
I assumed we did.ผมถึกถักว่ามี eXistenZ (1999)
You knit? -Yeah.นายถักไหมพรมด้วย? Never Been Kissed (1999)
And, Gus, when you wanted to Iearn how to knit, who showed you how to work the needles?กัส.. ตอนเธออยากเรียนถักไหมพรม ใครเป็นคนสอนเธอจับเข็มถัก Never Been Kissed (1999)
5'10", braids, great legs and she's a man.5 ฟุต 10 ผมถัก ขาเรียว และเป็นเพศชาย Woman on Top (2000)
Oh, my mum made it. Looks like you've got one too.อ๋อ แม่ฉันถักให้ ดูเหมือนนายก็ได้ด้วย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Do you want pigtails for class? Yeah, that'd be cute.อยากถักเปียไปเรียนมั้ยลูก แม่ว่าน่ารักดีนะ Ken Park (2002)
She braided her hair and wore this really pretty dress.เธอถักผม และใส่ชุดนี้ด้วย Crazy First Love (2003)
Next time when you wear that, pigtail your hair too.คราวหน้าถ้าคุณจะใส่ชุดนั้นล่ะก็ อย่าลืมถักเปียด้วยล่ะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
My friend wants to try cross-stitching.เพื่อนฉันน่ะค่ะ เธออยากจะทำเย็บปักถักร้อย Art of Seduction (2005)
Yeah right, cross-stitching?อ้อใช่ เย็บปักถักร้อย Art of Seduction (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถัก[v.] (thak) EN: knit ; twine ; weave ; crochet ; braid ; plait   FR: tricoter ; crocheter ; tresser
ถักผม[v. exp.] (thak phom) FR: tresser les cheveux
ถักเปีย[v. exp.] (thak pīa) EN: plait the hair   FR: tresser les cheveux ; natter les cheveux
ถักไหมพรม[v.] (thak mai phrom) EN: knit   FR: tricoter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
braid[VT] ถัก (เชือก), Syn. knit, twine
braid[VT] ถัก (เปีย)
crochet[VI] ถักไหมพรม
crochet[VT] ถักไหมพรม
interweave with[PHRV] ถักพันกันด้วย, See also: ทอพันกันด้วย, สานกันด้วย
knit up[PHRV] ถัก, See also: ทอ, ทำให้ต่อกัน
knit[VT] ถัก
lace[VT] ปัก, See also: ถัก, ร้อย, ถักลูกไม้, ถักเชือก, ปักลูกไม้, Syn. fasten, tie
plait[VT] ถักเปีย, Syn. braid
twine[VT] ถักเป็นเกลียว, See also: บิดเป็นเกลียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afghan(แอฟ' เกิน, -แกน) n. ชาวอัฟกานิสถาน, ภาษาอัฟแกน, พรมที่ถักด้วยมือชนิดหนึ่ง. -adj. เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน, ชาวอัฟกานิสถาน
braid(เบรค) {braided.braiding,braids} vt. ถักผม,ถักเปีย,ถักสาย,เล็ม,ขอบผ้า-n. สายถัก,เปีย,ดิ้นเงินดิ้นทอง, See also: braider เครื่องถัก,ผู้ถัก braiding การถัก,สิ่งที่ได้จากการถัก
broider(บรอย'เดอะ) {broidered,broidering,broiders} vt. เย็บปักถักร้อย, See also: broiderer n. ดูbroider broidery n. ดูbroider
cardigan(คาร์'ดะเกิน) n. เสื้อแจ๊คเก็ทหรือสเวตเตอร์ถัก
crewel(ครู'เอิล) n. เส้นด้าย (เส้นไหมพรม เส้นขนสัตว์) ที่กรอไม่แน่นใช้เย็บปักถักร้อย,งานเย็บปักถักร้อยด้วยเส้นด้ายดังกล่าว. -crewelist n.
crinite(ไคร'ไนทฺ) vt.,n. (การ) จีบ,ทำให้เป็นลอน,ม้วนผม,ทำให้ย่น,ถักให้เป็นฝอย,กรีดให้ย่น,ยับยั้ง,ขัดขวาง
crochet(โคร'เ?,โครเช',โคร'?') {crocheted,crocheting,crochets} vt.,vi. ถักลูกไม้,ถักไหมพรม n. การถักลูกไม้,การถักไหมพรม,สิ่งที่ถักขึ้น
cue(คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย,ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี,บอกบท,บอกเป็นนัย,สอดแทรก,นำทาง
embroider(เอมบรอย'เดอะ) v. ถัก,ถักลาย,ร้อย,เย็บปักถักร้อย,ตกแต่ง. ., See also: embroideer n. ดูembroider embroidery n. ดูembroider
fancyworkn. งานเย็บปักถักร้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
arras(n) ม่านปัก,ม่านถัก
braid(vt) ขันเกลียว,ถักเปีย
broider(n) งานเย็บปักถักร้อย,งานฝีมือ
cardigan(n) เสื้อสเวตเตอร์ถัก
crimp(n) การจับจีบ,การถักเปีย,การทำให้ย่น
crimp(vt) จีบ,ถักเปีย,ทำให้ย่น,ม้วนผม
crochet(n) สิ่งถัก,สิ่งทอ,การถักไหมพรม,การถักโครเชท์
crochet(vt) ถักโครเชท์,ถักลูกไม้
embroider(vt) ถัก,ร้อย,เย็บปักถักร้อย,ตกแต่ง
embroidery(n) การถัก,การร้อย,การเย็บปักถักร้อย,การตกแต่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Pullover(n) |der, pl. Pullover| เสื้อกันหนาวที่ถักด้วยขนแกะหรือไหมพรม, See also: der Pulli
Garn(n) |das, pl. Garne| เส้นไหมพรม, ด้ายหนาไว้ใช้สำหรับถัก เช่น Das Garn dieses Pullovers besteht aus den besonders feinen Haaren des australischen Schafes.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top