ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถอนใจ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถอนใจ-, *ถอนใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนใจ[V] sigh, Syn. ถอนหายใจ, Example: ทุกคนต่างถอนใจ และส่ายหน้าด้วยความเอือมระอาต่อระบบ และวิธีการทำงานของหน่วยราชการ, Thai definition: ระบายลมหายใจออกมาโดยแรง เนื่องจากกังวล หรือเบื่อหน่าย
ถอนใจใหญ่[V] have a deep sigh, See also: take a deep breath, sigh deeply, give a big sigh, Syn. ถอนหายใจ, Example: เขาถอนใจใหญ่แล้วหยุดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วจึงเล่าต่อไป, Thai definition: หายใจแรงและยาวในขณะที่รู้สึกกลุ้มใจ หรือโล่งใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถอนใจก. หายใจแรงและยาวในขณะที่รู้สึกหนักใจหรือรู้สึกโล่งอกโล่งใจ.
ถอนใจใหญ่ก. หายใจแรงและยาวในขณะที่รู้สึกกลุ้มอกกลุ้มใจ, โบราณใช้ว่า ถอยใจใหญ่ ก็มี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[Sighs](ถอนใจThree Coins in a Fuchsbau (2012)
- [ Sighs ]- [การทอดถอนใจPulp Fiction (1994)
[ Sighs ][การทอดถอนใจPulp Fiction (1994)
- [ Sighs ]- [การทอดถอนใจPulp Fiction (1994)
What a gyp. [ Sighs ]สิ่งที่โกง [การทอดถอนใจPulp Fiction (1994)
[ Sighs ][การทอดถอนใจPulp Fiction (1994)
[ Sighs ] You see, this is a moral test of oneself.[การทอดถอนใจ] คุณเห็นนี้คือการทดสอบทางศีลธรรมของตัวเอง Pulp Fiction (1994)
[ Sighs ][การทอดถอนใจPulp Fiction (1994)
[ Sighs ] Well, bring out the Gimp.[การทอดถอนใจ] ดีนำมาออก Gimp Pulp Fiction (1994)
[ Sighs ] Marvin, what do you make of all this?[การทอดถอนใจ] มาร์วินทำในสิ่งที่คุณทำทั้งหมดนี้ Pulp Fiction (1994)
- [ Sighs ] Why?- [การทอดถอนใจ] ทำไม? Pulp Fiction (1994)
[ Sighs ][การทอดถอนใจPulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอนใจ[v.] (thønjai) EN: sigh   FR: soupirer ; pousser un soupir
ถอนใจใหญ่[v. exp.] (thønjai yai) EN: have a deep sigh ; take a deep breath ; sigh deeply ; give a big sigh   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sigh[VI] ถอนหายใจ, See also: ถอนใจ
sigh for[PHRV] ถอนใจกับ, See also: ถอนหายใจ (แสดงความรู้สึก), Syn. sigh about, sigh over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
heave(ฮีฟว) vt.,vi.,n. (การ) ยกขึ้น,ชัก,ดึง,สาว,ม้วน,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้พองขึ้น,ครวญคราง,ถอนใจ,อาเจียน,ขึ้นลงเป็นจังหวะ,หายใจแรง, นูนขึ้น -Phr. (heave ho! คำอุทานของกลาสีเรือขณะยกสมอเรือขึ้น), See also: heaves n. โรคหอบที่เป็นกับม้า
sigh(ไซ) vi.,vt.,n. (การ) ถอนหายใจ,ถอนใจ,ใฝ่ฝัน,ละ-ห้อยหา,เพรียกร้อง,เสียงถอนหายใจ, See also: sigher n., Syn. murmur

English-Thai: Nontri Dictionary
heave(vi) ขึ้นสูง,อาเจียน,ผายออก,กระเพื่อม,ถอนใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top