Search result for

ตุ๊กแก

(30 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตุ๊กแก-, *ตุ๊กแก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ๊กแก    [N] gecko, See also: Gecko verticillatus, Syn. ต๊กโต, กับแก้, Example: ตุ๊กแกตัวเขื่องเกาะนิ่งอยู่ข้างฝาประตูบ้าน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลื้อยคลานในวงศ์ Gekkonidae หัวโต หางยาว หลายชนิดตีนเหนียว สามารถเกาะตามผนังเรียบได้ หลายชนิดร้องเสียงดัง ออกหากินในเวลากลางคืน
ตุ๊กแก    [N] lizard fish, See also: Saurida tumbil, Syn. ปลาตุ๊กแก, Example: ปลาตุ๊กแกคือปลาเก๋าที่เราชอบกินกันนั่นเอง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาเก๋าชนิดหนึ่งในวงศ์ Serraniead ที่มีสีต่างๆ เป็นแต้ม ด่าง, ดวง, ลาย หรือจุดประคล้ำทึบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตุ๊กแกน. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Gekkonidae หัวโต ลำตัวยาว มีลายเป็นจุดสีต่าง ๆ กระจายอยู่ด้านบนของตัวเปลี่ยนสีได้ หางค่อนข้างยาว ตีนมีลักษณะพิเศษสามารถเกาะตามพื้นเรียบได้ ไข่กลมติดตามผนัง หลายชนิดร้องเสียงดัง ออกหากินในเวลากลางคืน ตุ๊กแกที่พบบ่อยตามบ้านเรือนและในป่า ได้แก่ ตุ๊กแกใหญ่ [ Gekko gecko (Linn.)] บางชนิดร่อนตัวได้ ได้แก่ ตุ๊กแกบินหางเฟิน ( Ptychozoon lionatum Annandale), พายัพเรียก ต๊กโต, อีสานเรียก กับแก้.
ตุ๊กแกว. มีลวดลายเป็นดอกดวงเลอะเทอะ เช่น ผ้าลายตุ๊กแก ตัวลายเป็นตุ๊กแก.
ตุ๊กแกดู แค้.
ตุ๊กแกดู เก๋า.
ตุ๊กแกใบกลมดู ตีนตุ๊กแก (๓).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
look.ตุ๊กแก I Heart Huckabees (2004)
Do they not have lizards where you're from?ที่นั่นไม่มีตุ๊กแกเหรอ เธอมาจากไหนเนี่ย Princess Protection Program (2009)
Close your doors tight before you sleep. Lizards may crawl in.ล็อคประตูให้แน่นก่อนนอนล่ะ เผื่อตุ๊กแกจะคลานเข้ามา Episode #1.6 (2009)
He thinks Velcro is big news.เขาคิดว่าตีนตุ๊กแกเป็นข่าวใหญ่ Family Matters (2010)
Thanks for what? That it didn't come out a lizard baby?ขอบคุณสำหรับอะไรยะ ที่ไม่ได้ลูกออกมาเป็นตุ๊กแกน่ะเหรอ? Grilled Cheesus (2010)
You mean a chameleonเหมือนตุ๊กแก Little Black Dress (2011)
And a pig, and a crocodile and a lizard?และหมูด้วย จระเข้แล้วก็ตุ๊กแกThe Secret Life of Pets (2016)
A pinch of newt poo.อึตุ๊กแกน้ำ หนึ่งก้อน Smurfs: The Lost Village (2017)
the gecko, the lizard,ตุ๊กแก จิ้งจก Ken Park (2002)
Mm-hmm. - Are you kidding me? He weighs 250.พูดเป็นเล่นน่า เขาหนัก 250 ปอนด์ พูดถึงแต่ตุ๊กแกตลอดเวลา I Heart Huckabees (2004)
Well, if he's so sensitive, why doesn't he lose 70 pounds and stop talking about geckos.ถ้าเขาอ่อนไหวนัก ทำไมไม่ลดน้ำหนักสัก 70 ปอนด์ แล้วเลิกพูดเรื่องตุ๊กแก เผื่อจะมีเพื่อนบ้าง I Heart Huckabees (2004)
He wishes you would listen to him more.เรื่องอะไร ตุ๊กแกเหรอ I Heart Huckabees (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตุ๊กแก[n.] (tukkaē) EN: gecko ; wall gecko   FR: gecko [m] ; gecko tokay (d'Asie) [m]
ตุ๊กแกเสือดาว[n. exp.] (tukkaē seūadāo) EN: leopard gecko   

English-Thai: Longdo Dictionary
velcro(n) ตีนตุ๊กแกที่ใช้ยึดผ้า, เทปหนามเตยซึ่งประกอบด้วยเทปด้านตะขอและเทปด้านเส้นใยคู่กัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gecko    [N] ตุ๊กแก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eft(เอฟทฺ) n. สัตว์ เลื้อยคลานจำพวกจิ้งจก,ตุ๊กแก,กิ้งก่า,เหี้ย adv. อีก,หลังจากนั้น
gecko(เกค'โค) n. ตุ๊กแก
lizard(ลิซ'เซิร์ด) n. สัตว์เลื้อยคลานจำพวก Lacertilia (Sauria) ได้แก่ จิ้งจก,ตุ๊กแก,จิ้งเหลน,กิ้งก่า,เหี้ย,แย้,หนังของสัตว์ดังกล่าว
tokay(โทเค') n. ตุ๊กแกจำพวก Gecko gecko พบในคาบสมุทรมลายู,เหล้าองุ่นขาวอย่างแรงและหวานของแคลิฟฟอร์เนีย, Syn. gecko

English-Thai: Nontri Dictionary
bugaboo(n) ผี,ตุ๊กแก
gecko(n) ตุ๊กแก
lizard(n) จิ้งจก,ตุ๊กแก,ตะกวด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top