Search result for

ตื้อ

(30 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตื้อ-, *ตื้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื้อ[V] be dull, See also: be slow, be obscure, be stupid, be befuddled, be confused, Syn. ทื่อ, ทึบ, Example: เช้านี้สมองของเขาตื้อไปหมด เพราะเมื่อคืนดื่มเหล้าไปเยอะ
ตื้อ[ADV] very, See also: extremely, utterly, Example: กว่าพ่อจะผัดกับข้าวสุก ผมก็อิ่มตื้อเสียแล้ว, Thai definition: แน่นอึดอัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตื้อว. ทึบ เช่น มืดตื้อ สมองตื้อ
ตื้อแน่นอึดอัด เช่น อิ่มตื้อ ท้องตื้อ
ตื้อเรียกดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง ว่า อ้ายตื้อ หรือ อีตื้อ
ตื้อเรียกข้าวเหนียวกินกับนํ้ากะทิในพิธีเลี้ยง ว่า อ้ายตื้อ.
ตื๊อก. รบเร้าจะเอาให้ได้, เซ้าซี้รบกวนรํ่าไป.
ตื๋อว. เร็วมาก (ใช้แก่กริยาวิ่ง)
ตื๋อมาก, ใช้ประกอบกับคำ มืด เป็น มืดตื๋อ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Lingerer.- ไอ้ขี้ตื้อ Pineapple Express (2008)
- Hardcore.- ขี้ตื้ออย่างแรง Pineapple Express (2008)
If there's one quality I hate in a person, it's lingering.นิสัยอย่างนึงที่ฉันโคตรเกลียด คือไอ้พวกขี้ตื้อ Pineapple Express (2008)
Auto industry is in the dump. Housing market doesn't have a heartbeat.อุตสาหกรรมรถยนต์ก็กำลังแย่ ตลาดอสังหาก็ไม่กระเตื้องขึ้นเลย Up in the Air (2009)
That'd be great. Remember to tell him "annoying and persistent."ดีเลย อย่าลืมบอกเขาด้วยนะว่าให้ทำตัวน่ารำคาญแล้วก็ตื้อเข้าไว้ Rose's Turn (2009)
One of the things I set out to do when I opened up here, was to have a place where you could come, get a drink, and nobody would bother you to dance.สิ่งนึงที่ฉันตั้งใจไว้ ตอนที่เปิดร้านนี้ ก็คือ มีที่ให้ใครๆ เข้ามาหาอะไรดื่ม ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาตื้อให้ไปแดนซ์ด้วย Keep This Party Going (2009)
Chasing a married guy.ตามตื้อคนแต่งงานแล้ว Showmance (2009)
- She is persistent.เธอตื้อซะขนาด Lost Boys (2009)
Fine, if you're gonna keep hounding me about it I'll tell you.ได้ ถ้าเธอคอยตื้อฉันแบบนี้ ฉันจะบอกเธอ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
You can't pursue people so desperately.แต่รู้มั้ยเจฟ คุณจะตามตื้อคนอย่างสิ้นหวังแบบนี้ไม่ได้นะ Spanish 101 (2009)
I, uh, have been a little stumped.ผมออกจะตื้อๆเรื่องพวกนี้น่ะ Football, Feminism and You (2009)
I just--i always thought he'd come crawling back,และฉันก็ได้แต่คิดว่าเขาจะคลานกลับมาตื้อฉัน Introduction to Statistics (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตื๊อ[v.] (teū) EN: pester ; harass ; bother ; worry   FR: harceler ; harasser

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fast(ฟาสทฺ) vi.,n. (การ) อดอาหาร,กินเจ adj. เร็ว,เดินเร็ว,แน่น,ติด,ด้าน,ตื้อ,มั่นคง,ซื่อสัตย์,ไม่ตก (สี) ,สนิท (หลับ) -adv. แน่น,สนิท (หลับ) ,เร็ว. -Phr. (fast asleep หลับสนิท) .
heckle(เฮค'เคิล) vt. รบกวนด้วยคำถาม,ตื้อถาม,ซักถาม,ขัดคอ,ไล่เสียง,หวี. n. หวี,หวีป่าน., See also: heckler n., Syn. challenge,bait
pester(เพส'เทอะ) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาน,ตื้อ,ตอม,ทำให้ยุ่งยากใจ., See also: pesterer n.
pitch-dark(พิช'ดาร์ค) adj. มืดตื้อ,ดำมืด., See also: pitch-darkness n.
pitchy(พิช'ชี) adj. เกี่ยวกับยางมะตอย,เหนียวเหนอะหนะ,ดำมาก ๆ ,มืดตื้อ
stodge(สทอดจฺ) vt. ยัดแน่น,อัดแน่น,ทำให้ตื้อ. vi. กินคำโต ๆ ,กินละโมบ,เดินฝีเท้าหนัก. n. อาหารหนัก,อาหารย่อยยาก,ความคิดที่ล้าสมัย,บทประพันธ์ที่น่าเบื่อหน่าย, Syn. stuff full,gorge
stodgy(สทอด'จี) adj. หนัก,แน่น,อัดแน่น,ยัดแน่น,ตื้อ,พองแต้ม,เพียบ,น่าเบื่อหน่าย,คร่ำครึ,ไม่มีรสชาติ,หยุมหยิม,เต็มไปด้วยรายละเอียดมากเกินไป., See also: stodgily adv. stodginess n., Syn. dull,boring,tedious

English-Thai: Nontri Dictionary
pester(vt) รบกวน,รังควาน,ตอม,ตื้อ,ทำให้ยุ่งใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top