ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตาไว

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตาไว-, *ตาไว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาไว[V] has sharp eyes, See also: has keen eyes, Example: เหยี่ยวตาไวมาก มันสามารถมองเห็นเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว, Thai definition: อาการที่สายตามีการเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วฉับพลัน
ตาไว[ADJ] sharp-eyed, Example: เธอนี่ช่างเป็นคนตาไวช่างสังเกตจริงๆ, Thai definition: ที่มีสายตาเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วฉับพลัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตาไวว. ลักษณะของตาที่เห็นอะไรได้รวดเร็ว เช่น เขาตาไวเห็นคนรู้จักนั่งรถผ่านไปแว่บเดียวก็จำได้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shut up, Teddy, and keep your eyes peeled.หุบปาก เท็ดดี้ แล้วถ่างตาไว้ Stand by Me (1986)
I told my brother to watch the stove.ผมบอกน้องให้คอยดูเตาไว้ Goodfellas (1990)
Everybody says you got the best nose for a con in the business.ทุกคนพูดกันว่านายหูไวตาไวที่สุดในวงการนี้ In the Mouth of Madness (1994)
- Shield your eyes.- ปิดตาไว้. Toy Story (1995)
Keep your eyes closed.หลับตาไว้ Titanic (1997)
I' ll get the lobsters.ผมจะไปหาล็อบเตอร์ล่ะกัน จุดเตาไว้ล่ะ Dark Harbor (1998)
He'll want to cover that.เขาต้องเอามือปิดตาไว้แน่ Rock Star (2001)
Or if you must be with them when they pray... stop your ears.แต่หากต้องอยู่ใกล้ ทำปิดหูปิดตาไว้ Girl with a Pearl Earring (2003)
They also voted to form a committee to ensure democratic control over corporations in Arcata.ชาวเมืองยังลงคะแนนเสียงตั้งคณะกรรมการ เพื่อควบคุมบรรษัทในเมืองอาร์เคตาไว้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย The Corporation (2003)
- Keep sightlines clear.- จับตาไว้. National Treasure (2004)
Keep your eyes closed.ปิดตาไว้นะ Eating Out (2004)
Taken somewhere blindfolded...ถูกลักพาตัวไปทั้งๆ ที่โดนปิดตาไว้... Everybody Has a Little Secret (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sharp-eyed[ADJ] ตาไว, See also: ตาคมกริบ, เฉียบแหลม, Syn. eagle-eyed, keen-sighted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blindfold(ไบล'โฟลดฺ) {blindfolded,blindfolding,blindfolds} vt. ปิดตา,หลอกลวง,ปิดบัง -n. ผ้าปิดตา,สิ่งที่ใช้ปิดตา adj. ปิดตาไว้,ตาถูกปิด, See also: blindfolder n. ดูblindfold
knowing(โน'อิง) adj. รู้ดี,หลักแหลม,เฉียบแหลม,เฉลียวฉลาด,รอบรู้,หูไว,ตาไว,มีสติ,ตั้งใจ, See also: knowingly adv. ดูknowing know-nothing n., Syn. perceptive,astute
lynx-eyed(ลิงซฺ'ไอดฺ) adj. ตาคมกริบ.ตาไว
observant(อับเซอ'เวินทฺ) adj. ระวัง,เอาใจใส่เคร่งครัด,ตาไว,คอยดู,ช่างสังเกต,ซึ่งรักษาวินัย,ซึ่งปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่.n. ผู้ปฏิบัติตาม,ผู้รักษาวินัย, Syn. attentive

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top