ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตารางเมตร

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตารางเมตร-, *ตารางเมตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตารางเมตร[CLAS] square metre, Example: สี่เหลี่ยมพื้นผ้ารูปนี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร ถ้าด้านกว้างยาว 2 เมตร และด้านยาวยาว 4 เมตร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How many square yards in an acre? Is...กี่ตารางเมตรเท่ากับ 1 ไร่ คือ... Mr. Monk and the Game Show (2004)
Uh, C is correct. It's 4,840 square yards.โอ้ ข้อ C ถูกต้อง 4,840 ตารางเมตร Mr. Monk and the Game Show (2004)
We lived in a 4.5 tatami mats apartment.. เราพักใอพาตเม้นท์ขนาด 7 ตารางเมตร Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
3000 square meters land.ที่ดิน 3พัน ตารางเมตร Episode #1.1 (2011)
I have created 126 square meters of soil.ฉันได้สร้าง 126 ตารางเมตรของดิน The Martian (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตารางเมตร[n. exp.] (tārāng mēt) EN: square metre ; square meter (Am.)   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
square metre[N] ตารางเมตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
are(อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
centaren. ตารางเมตร., Syn. centaur

English-Thai: Nontri Dictionary
hectare(n) พื้นที่ขนาด 10,000 ตารางเมตร

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top