ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตารางฟุต

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตารางฟุต-, *ตารางฟุต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตารางฟุต[CLAS] square foot, Example: เตียงคู่ขนาดมาตราฐานจะมีขนาดประมาณ 5-6 ตารางฟุต, Thai definition: ลักษณนามของมาตราวัดที่มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ 12 นิ้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want carpet, but I don't have the square footage.""ผมอยากซื้อพรม แต่ไม่รู้ว่ากี่ตารางฟุตPunchline (1988)
Or when a blast of debris that used to be your personal effects... ..blows out of your windows and sails flaming into the night.สะสมในคอนโดทีละน้อย --อย่างช้าๆ ห้อง1700ตารางฟุต เพดานสูง Fight Club (1999)
That doesn't mean I want to have Joe Bloggs owning this square foot.นี่ไม่ได้หมายความว่า ผมต้องการให้นายโจ เป็นเจ้าของพื้นที่ตารางฟุตนี้ The Corporation (2003)
Well,my house is over 10,000 square feet.บ้านผมกว้างตั้งหมื่นตารางฟุต Now You Know (2007)
Stands 220 feet tall, 30 square feet at the bottom... 15 at the top, 294 winding stairs.ยืน 220 ฟุตสูง 30 ตารางฟุตที่ด้านล่าง 15 ที่ด้านบน 294 บันไดที่คดเคี้ยว Sex Trek: Charly XXX (2007)
It's about 22,000 square feet. The ventilation, it's zoned.พื้นที่มันเกือบ 22,000 ตารางฟุต พื้นที่โล่งถ่ายเทอากาศ Duplicity (2009)
-Nine hundred square feet. -Nine hundred square feet.900 ตารางฟุต / 900 ตารางฟุต Julie & Julia (2009)
Yeah, each chicken is given less than a half a square foot of space.ใช่ ไก่แต่ละตัวมีที่ยืนน้อยกว่าครึ่งตารางฟุตซะอีก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
7,000 square feet of rollicking fun in the heart of northern Bernlillo County.7000 ตารางฟุต สถานที่รื่นเริงและส่งเสียงเฮฮา อยู่ใจกลางเมืองเบอร์นาลิลโล Abiquiu (2010)
Oh. Then it's a square-footage thing?แล้วมันมีกี่ตารางฟุตหล่ะ Errand Boy (2010)
Searching 150,000 square feet of hospital - that's how it works.- ตรวจสอบรพ.แสนห้าตารางฟุต... - ทำอย่างนั้นแหละ Death and All His Friends (2010)
I'm entitled to allocate 50% of the cubic footage of the common areas.ฉันมีสิทธิ์ใช้ 50% ของตารางฟุต ในบริเวณพื้นที่ร่วม The Staircase Implementation (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตารางฟุต[n. exp.] (tārāng fut) EN: square foot   FR: pied carré [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acre(เอ' เคอะ) n. หน่วยวัดเนื้อที่ที่เท่ากับ 2.5 ไร่, ที่ดิน, Syn. acres) (43,560 ตารางฟุต)
square footn. ตารางฟุต

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top