ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตอบสนองต่อ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอบสนองต่อ-, *ตอบสนองต่อ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Respond to signal, ten-seven-niner.ตอบสนองต่อสัญญาณ 10 7 9 The Blues Brothers (1980)
There is no response to stimuli.มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
In response to your repeated enquiries, the State has allocated the enclosed funds for your library project."ในการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลซ้ำของคุณ รัฐได้จัดสรรเงินไว้สำหรับโครงการห้องสมุดของคุณ ". The Shawshank Redemption (1994)
This means they have been reacting to TV signals from the 1930's.ซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้ รับการตอบสนองต่อสัญญาณทีวี Contact (1997)
Next, to react to the cell phone's melodyจากนั้น การตอบสนองต่อ เสียงโทรศัพท์ Oldboy (2003)
A tactic a reaction to a certain market at this point.เป็นปฏิกิริยาเพื่อตอบสนองต่อตลาดบางส่วนในตอนนี้ The Corporation (2003)
Our apocrine sweat gland releases secretions in response to emotional stress.ต่อมอะโพไคร์จะหลั่งเหงื่อ ที่ตอบสนองต่อความรู้สึกเครียด Extreme Aggressor (2005)
Lacerations lead to multiple portals for infection.การฉีกขาดทำให้เกิด ทางเข้าของการติดเชื้อ แบคทีเรียจะตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะ Alone (2007)
The pupils are fully dilated.ม่านตาขยายเต็มที่ ไม่ตอบสนองต่อแสง I Am Legend (2007)
That's all I know. That's all they told me.ผมตอบสนองต่อใครบางคน ที่มีข้อแนะนำที่เหนือกว่าของคุณ Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
She hasn't been taking too well to this whole love-dare thing.ความจริงก็คือ เธอไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่ฉันทำให้เลย Fireproof (2008)
not to mention, i believe a position here would speed your effort to find answers.ฉันเชื่อว่าตำแหน่งที่นี่ สามารถตอบสนองต่อ ความพยายามในการหาคำตอบของคุณได้ The Same Old Story (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer to[PHRV] สนองตอบ, See also: ตอบสนองต่อ, มีปฏิกิริยาตอบ
react to[PHRV] ตอบสนองต่อ, See also: โต้ตอบ, Syn. respond to
respond to[PHRV] ตอบสนองต่อ, See also: ตอบกลับ, Syn. react to

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top