ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตอ

   
143 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอ-, *ตอ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (Proper Noun ) แผนกให้บริการหลังการขาย

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การตอ (n ) Air Layering
เครื่องกรองน้ำ[วอเตอร์ เพียวริไฟเออร์] (n uniq ) water purifier
เมื่อถึงตอนนั้น (phrase ) When the time comes. Examples: เมื่อถึงตอนนั้น เขา คง ลืม ผม = When it reaches that time, she will probably forget me เมื่อถึงตอนนั้น ผม จะ ขอ เขา แตjงงาน = When it reaches that time, I will ask her to marry me.
เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให้ผมอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ข้าวตอ (n ) อาหารกลางวัน

Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตอantworten

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลมเย็น (n vt ) ตอนนี้อากาศหนาว

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
现在[xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ] ตอนนี้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอ[N] stump, See also: stub, stubble, butt, end, Syn. โคน, Example: ต้นไม้ในป่าถูกขุดเอาตอและรากไม้ที่อยู่ในดินขึ้นมาตัดทอนแล้วเผาเป็นถ่าน, Count unit: ตอ, Thai definition: โคนของต้นไม้ที่ลำต้นถูกตัดหรือหักลงแล้ว
ตอ[N] base, See also: foot, root, remain, bottom, Syn. โคน, Example: ศาลถูกเผาจนพังเหลือแต่ตอให้เห็นเท่านั้น, Count unit: ตอ, Thai definition: สิ่งบางอย่างเช่นเสาหรือหลักที่ปักไว้หรือที่ยังเหลืออยู่แต่โคนเมื่อบางส่วนถูกตัด หัก หรือกร่อนไป
ตอ[N] thin bamboo-stripes, See also: bamboo strips, Example: ยายนำเครื่องยาบรรจุลงในหม้อใหม่แล้วปิดปากด้วยใบตองจากนั้นใช้ตอกขัดประสานกันเป็นรูปดาว, Count unit: เส้น, Thai definition: ไม้ไผ่ที่จักบางๆ สำหรับผูกมัดหรือสานสิ่งต่างๆ
ตอ[V] hammer, See also: nail, pound, drive, knock, Syn. ตี, Example: เขาตอกตะปูที่โผล่พ้นแผ่นไม้ขึ้นมา, Thai definition: เอาค้อนหรือสิ่งอื่นตีตะปูหรือหลักให้เข้าไป
ตอ[V] prod (a cow), See also: spur (a horse), Example: เขาตอกควายให้เร่งฝีเท้า เพื่อให้แซงคู่แข่ง, Thai definition: เร่งให้วัวควายวิ่ง
ตอ[N] a kind of knife, Count unit: เล่ม, Thai definition: ชื่อมีดชนิดหนึ่งปลายแหลมคล้ายมีดเหน็บแต่ สั้นกว่า ด้ามยาวและงอน
ตอ[CLAS] section, See also: section, part, passage, paragraph, division, Syn. ชุด, วรรค, ท่อน, ระยะ, Example: หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นภาษาไทย ตอนที่สองเป็นภาษาอังกฤษ, Count unit: ตอน, Thai definition: ลักษณนามเรียกส่วนที่ตัดออกหรือแบ่งออก
ตอ[PREP] period, See also: at, Syn. เวลา, ช่วง, Example: เขานึกได้ว่านัดเพื่อนไว้ที่ร้านพิซซ่าแถวลาดพร้าวตอนห้าโมงเย็น, Thai definition: ระยะเวลาตอนนั้น
ตอ[CONJ] when, Syn. เมื่อ, Example: พ่อกลับมาบ้านตอนฝนตกพอดี, Thai definition: ครั้งนั้น, ขณะเวลานั้น
ตอ[N] part, See also: portion, section, passage, paragraph, Syn. ส่วน, Example: ข้อความเชิงอรรถจะปรากฏอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าหรืออยู่ที่บรรทัดล่างสุดของหน้ากระดาษแต่ละหน้า, Thai definition: ส่วนหนึ่งๆ ที่แบ่งออกจากส่วนใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตอน. โคนของต้นไม้ที่ลำต้นถูกตัดหรือหักลงแล้ว, สิ่งบางอย่างเช่นเสาหรือหลักที่ปักไว้หรือที่ยังเหลืออยู่แต่โคนเมื่อบางส่วนถูกตัด หัก หรือกร่อนไป.
ตอก ๑ก. เอาค้อนหรือสิ่งอื่นตีตะปูหรือหลักเป็นต้นให้เข้าไป.
ตอก ๒น. ไม้ไผ่ที่จักเป็นเส้นแบนยาว ขนาดหนาหรือบางตามต้องการ สำหรับผูกมัดหรือสานสิ่งต่าง ๆ
ตอก ๒ชื่อมีดชนิดหนึ่ง ปลายแหลมคล้ายมีดเหน็บ แต่สั้นกว่า ด้ามยาวและงอน.
ตอก ๓ก. แตก, ทำให้แตก, เช่น ตอกไข่ไก่.
ตอก ๓น. เรียกข้าวเปลือกข้าวเจ้าที่เอามาคั่วให้แตกบานเป็นดอก ว่า ข้าวตอก.
ตอกลิ่มก. ทำให้แยกหรือให้แน่นโดยใช้ลิ่ม, โดยปริยายหมายความว่า ทำให้บุคคล ๒ ฝ่ายแตกแยกกันหรือบาดหมางกันยิ่งขึ้น เช่น ตอกลิ่มให้ทั้ง ๒ ฝ่ายทะเลาะกัน.
ตอกหน้าก. ว่าใส่หน้าอย่างไม่ไว้หน้า.
ตอกหมันก. ตอกลูกประสักกำกับให้กระดานเรือติดกับกงเป็นต้น.
ตอกเข็มก. ตอกเสาเข็มเพื่อฝังเป็นรากสิ่งก่อสร้างกันทรุด, ลงเข็ม ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stumpตอ, โคนตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swageตอกทำแบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
episodeตอ[วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
emasculateตอน (เพศชาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nunc pro tunc (L.)ตอนนี้แทนตอนนั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
upperตอนบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lowerตอนล่าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chapterตอน, ส่วน, บทหนึ่งของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Castrateตอ[การแพทย์]
pierpier, ตอม่อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
abutmentabutment, ตอม่อริม (สะพาน), ฐานยัน (เขื่อน) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ileum, Terminalตอนปลายของไอเลียม [การแพทย์]
Immune Response, Secondaryตอบสนองทางอิมมูนขั้นทุติยภูมิ [การแพทย์]
Knee Stump, Belowตอขาใต้ข้อเข่า [การแพทย์]
Lower Thirdตอนล่างหนึ่งในสาม [การแพทย์]
Lumbar, Upperตอนบนของช่วงเอว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, he's writing his next novel.ตอนนี้เขากำลัง เขียนเรื่องต่อไปอยู่ครับ Emotions (2017)
Do you need reasons or logic in order to live?คนเราต้องมีเหตุผลหรือหลักการอะไร เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยเหรอ Emotions (2017)
Then, can you tell what I'm feeling now?งั้น บอกได้ไหมว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไง Confrontation (2017)
If you don't kill me now...ถ้าคุณไม่ฆ่าฉันตอนนี้ Confrontation (2017)
I wonder why your father's execution happened when it did, don't you?แต่ฉันสงสัยจังว่า ทำไมการประหารของคุณพ่อคุณ ถึงเกิดขึ้นตอนนั้น คุณไม่สงสัยเหรอ Confrontation (2017)
When I researched you, I found out your father was on death row.ตอนที่ฉันหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ฉันพบว่าพ่อของคุณกำลังจะถูกประหาร Confrontation (2017)
She was a stupid girl who just happened to win the lottery.เธอเป็นเด็กผู้หญิงโง่ ๆ ที่ดันไปถูกรางวัลลอตเตอรี่ Confrontation (2017)
If an orphan high-school girl had died in that fire, society would have enjoyed it more.ถ้านักเรียนมัธยมที่กำพร้าพ่อแม่ ตายในไฟไหม้วันนั้น ผู้คนก็คงจะตอบรับมากกว่านี้ พวกเขาคงจะสะเทือนใจสุด ๆ Confrontation (2017)
She ended up dying without ever finding out.เธอตายทั้งที่ยังไม่ได้รู้คำตอบ Confrontation (2017)
EPISODE 11 CONFRONTATION(ตอนที่ 11 เผชิญหน้า) Confrontation (2017)
MIDORI SUZUMURA, 17 WINNER OF ONE-BILLION-YEN LOTTERY(สึซึมุระ มิโดริ อายุ 17 ปี ถูกลอตเตอรี่หนึ่งพันล้านเยน) Confrontation (2017)
When I came home and when the police came, it was locked.ทั้งตอนที่ฉันกลับมาบ้าน แล้วก็ตอนที่ตำรวจมา Ready (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอ[n.] (tø) EN: stump ; stub ; stubble ; butt ; end ; snag   FR: souche [f] ; chicot [m] ; moignon [m]
ตอ[n.] (tøk) EN: thin bamboo strips   
ตอ[v.] (tøk) EN: knock ; drive   FR: enfoncer ; planter
ตอกตรา[v.] (tøk trā) EN: stamp ; affix a seal   FR: sceller
ตอกหมัน[X] (tøk man) EN: caulk   
ตอ[v.] (tøng) EN: banana leaf   FR: feuille de bananier [f]
ตอ[n.] (tøng) EN: trick of three cards   FR: jeu de cartes [m]
ตอตะโก[v.] (tøtakō) FR: charbonner ; se calciner
ตอ[n.] (tøn) EN: part ; portion ; section ; paragraph ; passage ; reach ; compartment   FR: partie [f] ; paragraphe [m] ; épisode [m] ; section [f] ; part [f] ; fragment [m]
ตอ[n.] (tøn) EN: period ; time ; stage ; phase   FR: période [f] ; épisode [m] ; phase [f] ; stade [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
DSLR(n abbrev) ย่อมาจาก Digital SLR หมายถึงกล้องดิจิตอลชนิด SLR, SLR, camera
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledge[VT] ตอบรับ, See also: แจ้งว่าได้รับ
acknowledge[VI] ตอบรับ, See also: แจ้งว่าได้รับ, Syn. reply to, answer, respond to
aft[ADV] ทางท้ายเรือ, See also: ตอนท้ายของยานหรือเครื่องบิน, Syn. rearward, abaft, behind
afternoon[N] ตอนบ่าย, See also: บ่าย, ยามบ่าย, จวนเย็น, หลังบ่าย, Syn. post meridian, teatime, evening
alpha and omega[N] ตอนเริ่มและตอนจบ
alter[VT] ทำหมัน, See also: ตอน, Syn. castrate, spay
answer[VI] ตอบ, See also: ให้คำตอบ, Syn. reply, give answer, respond, Ant. question, ask, inquire
answer[VT] ตอบ, See also: ให้คำตอบ
answer[VI] ตอบสนอง, Syn. react, return
answer[VT] ตอบสนอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a-bombabbr. atomic bomb (ระเบิดอะตอม)
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abbeville(แอบ' บีวิล) n. ชื่อเมืองในฝรั่งตอนเหนือ (a town)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
afternoon(n) ตอนบ่าย,ยามบ่าย
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า
answer(n) คำตอบ,ผลลัพธ์,คำแก้ตัว
answer(vt) ตอบ,แก้ตัว
answerable(adj) รับผิดชอบ,ที่แก้ได้,ที่ตอบได้
asphalt(n) ยางมะตอ
aster(n) ดอกแอสเตอร์
atom(n) อะตอม,ปรมาณู,ละออง,อนุภาค
atomize(vt) แยกเป็นอะตอม,ทำให้เป็นละออง
award(n) รางวัล,สิ่งตอบแทน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
serve the needs (vt ) ตอบสนองความต้องการของ
บั้นท้าย (n adj ) ตอนปลาย, ช่วงสุดท้ายของชิวิต
See also: S. บั้นปลาย,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
夕方[ゆうがた, yuugata] (n) ตอนเย็น
秋桜[あきざくら, akizakura] (n) ตอกดาวกระจาย ซึ่งเปรียบเสมือนดอกซากุระในฤดูใบไม้ร่วง
Image:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ima[ima, ima] ตอนนี้,ขณะนี้
[いま, ima, ima , ima] (adv ) ตอนนี้
[あさ, asa, asa , asa] (n abbrev ) ตอนเช้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日中[にっちゅう, nicchuu] Thai: ตอนกลางวัน English: during the day
最初[さいしょ, saisho] Thai: ตอนต้น English: beginning
打ち込む[うちこむ, uchikomu] Thai: ตอEnglish: to drive in (e.g. nail, stake)
解く[とく, toku] Thai: ตอบปัญหา English: to answer
答える[こたえる, kotaeru] Thai: ตอบคำถาม English: to answer
答える[こたえる, kotaeru] Thai: ตอEnglish: to reply
応える[こたえる, kotaeru] Thai: ตอบสนอง English: to respond
応える[こたえる, kotaeru] Thai: ตอบแทน English: to reward

German-Thai: Longdo Dictionary
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี
Ende(n) |das, pl. Enden| ตอนจบ, ส่วนท้าย
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
Münchenเมืองมิวนิค ทางตอนใต้ของเยอรมัน
Stuttgartเมืองชตุ้ดการ์ท ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
abend(adv) ตอนเย็น
dochใช่ดอก (ใช้เวลาต้องการตอบใช่ในคำถามปฏิเสธ) เช่น Hast du noch kein Mittagessen gehabt? - Doch. เธอยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันใช่ไหม - ผมทานแล้ว
für Ersteสำหรับตอนนี้

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว , See also: S. aller, provenir,
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
ordinateur(n) |m, pl. ordinateurs| เครื่องคอมพิวเตอร์
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement
en fin de(phrase) ตอนปลาย, ช่วงท้าย เช่น en fin de journée, en fin de mois, en fin de compte, See also: A. au début, dès le début,
en(prep) ที่ (ใช้ตอบคำถาม ไปที่ไหน หรือ อยู่ที่ไหน) เช่น Le Chili, c'est en Amérique. ประเทศชิลีอยู่ในทวีปอเมริกา, Elle va à la fac chaque jour. เธอไปที่มหาวิทยาลัยทุกวัน
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top