ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตบะ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตบะ-, *ตบะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตบะ[N] penance, See also: heat, warmth, pain, suffering, bodily mortification, penance, religious austerity, devout, Syn. ความเพียร, เครื่องเผาผลาญกิเลส, การข่มกิเลส, Example: เขาบำเพ็ญตบะเพื่อดับกิเลส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตบะน. พิธีข่มกิเลสโดยทรมานตัว เช่น ฤๅษีบำเพ็ญตบะ
ตบะการบำเพ็ญเพื่อให้กิเลสเบาบางหรือการข่มกิเลส, ธรรมข้อที่ ๖ ในทศพิธราชธรรม. (ดู ทศพิธราชธรรม).
ตบะแตกก. บำเพ็ญตบะต่อไปไม่ได้เพราะทนต่อสิ่งเย้ายวนไม่ไหว, หมดความอดกลั้น, สิ้นความอดทน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Matoba, please.ต่อคุณมาโตบะ Death Note: L Change the World (2008)
This Japanese man "Matoba" is a key person to this investigation.ชายชาวญี่ปุ่นที่ชื่อมาโตบะ เขาเป็นตัวการสำคัญของคดีนี้ครับ Death Note: L Change the World (2008)
David, when she breaks, and believe me, she will,เดวิด ถ่าเขาตบะเเตก ซึ่งรุ๊บรองวําเเตกเเบํ Evil Dead (2013)
I saw you break down, Crowley.ฉันเห็นนายตบะแตก คราวย์ลี่ Devil May Care (2013)
A group of people who saw Robert Baratheon for the disaster he was.กลุ่มคนที่มองออก ว่าโรเบิร์ตบะราธเธียน เป็นตัวหายนะ The Wars to Come (2015)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascetic(อะเซท'ทิค) n. ผู้ถือสันโดษ,ผู้บำเพ็ญตบะ. -adj. ถือสันโดษ,บำเพ็ญตบะ, Syn. hermit)
ascetism(อะเซท'ทิซึม) n. การบำเพ็ญตบะ,วิธีการถือสันโดษ, Syn. arsterity)

English-Thai: Nontri Dictionary
asceticism(n) การบำเพ็ญทุกรกิริยา,การบำเพ็ญตบะ,การถือสันโดษ

German-Thai: Longdo Dictionary
durchdrehen(vi) |drehte durch, hat/ist durchgedreht| วู่วาม, มุทะลุโมโห, ตบะแตก เช่น Warum drehte Zidane im Finalspiel gegen Italien durch?

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top