ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ด่วนสรุป

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด่วนสรุป-, *ด่วนสรุป*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must not judge us, before you understand why we are not directed to help.คุณอย่าพึ่งด่วนสรุปเรา ก่อนที่คุณจะเข้าใจว่าNทำไมเราไม่มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ Rambo III (1988)
Before you jump to conclusions, let me explain.ก่อนที่ท่านจะด่วนสรุป โปรดฟังข้าอธิบายก่อน Mulan 2: The Final War (2004)
Sam, I'm sorry. I jumped to conclusions.แซม พ่อขอโทษ พ่อด่วนสรุปเกินไป The Day After Tomorrow (2004)
Let's not jump to conclusions.อย่าเพิ่งด่วนสรุปFantastic Four (2005)
But, the American government was quick to suggest a terrorist link.แต่รัฐบาลอเมริกา ด่วนสรุปว่าเกิดจากการก่อการร้าย Babel (2006)
We can't assume too much. Jack still has a lot to answer for.เรายังด่วนสรุปไม่ได้ แจ็คยังต้องตอบคำถามอีกเยอะ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Let's just wait till Doctor Hatcher comes back with something, before you go jumping the Kalashnikov.รอ ดร แฮชเชอร์กลับมาก่อน ก่อนนายจะรีบด่วนสรุปอะไร Hot Fuzz (2007)
It looks like puppies?เดี๋ยวครับ ผมด่วนสรุปไปหน่อย ดูเหมือนว่า... ลูกหมา? Snow Buddies (2008)
Let's not be too quick to decide what we do or don't have.อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเรารู้หรือไม่รู้อะไร Mayhem (2008)
You might've figured out my motives faster if you had bothered to ask my name.คุณด่วนสรุปเรื่องฉันเร็วไป ทั้งๆที่คุณยังไม่ถามชื่อฉันด้วยซ้ำ Lucky Thirteen (2008)
I{\ don't think i}t's not time to hurry to conclusions. The scientific process is a long way.ยังด่วนสรุปมิได้พะย่ะค่ะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลา The Mark of Nimueh (2008)
Don't go dark on me now.อย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรตอนนี้ Duplicity (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rush to conclusions[IDM] รีบสรุป, See also: ด่วนสรุป, ด่วนตัดสินใจ, Syn. jump to

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top