ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ด่วนที่สุด

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด่วนที่สุด-, *ด่วนที่สุด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get everybody and everything up here ASAP.ให้ทุกคนมาที่นี่ด่วนที่สุด Casualties of War (1989)
-Bleecker Street, and be quick about it.ไปถนนบลีคเกอร์ ด่วนที่สุดเลย The Time Machine (2002)
Quick as you can.ด่วนที่สุดเลยนะ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Madam Suliman is hot on our trail, so we're gonna have to hurry.มาดามซัลลิแมนเร่งตามหาพวกเราอยู่ คงต้องรีบย้ายด่วนที่สุด Howl's Moving Castle (2004)
I need a bottle of drain line root control, sooner than later.ฉันต้องการ น้ำยาล้างของอุดตันในท่อ อย่างด่วนที่สุด Cute Poison (2005)
Allpersonnelmustevacuate and proceed to the shelters immediately.ทุกคนต้องอพยพ / และไปที่หลบภัยด่วนที่สุด Live Free or Die Hard (2007)
Allpersonnelmustevacuate and proceed to the shelters immediately.ทุกคนต้องอพยพ / และไปที่หลบภัยด่วนที่สุด Live Free or Die Hard (2007)
When he gets in, could you have him call me as soon as possible?เมื่อเขาไปถึง, ช่วยบอกเขาให้โทรกลับมาหาผม ด่วนที่สุดเลยนะครับ The Visitor (2007)
...send any information they have immediately.แจ้งข้อมูลกลับมาโดยด่วนที่สุด Star Wars: The Clone Wars (2008)
I need to get to Dallow ASAP.นายต้องไป dallow ด่วนที่สุด Deal or No Deal (2008)
A- s-a-P.ด่วนที่สุด I Had a Dream (2008)
This is a priority message from Senator Amidala on Rodia.นี่เป็นข่าวด่วนที่สุด จากวุฒิสมาชิกอมิดาลาบนดาวโรเดีย Bombad Jedi (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่วนที่สุด[X] (duan thī sut) EN: most urgent   FR: extrêmement urgent ; urgentissime

German-Thai: Longdo Dictionary
verraten(vi vt) |verrät, verriet, hat verraten| เผยความลับ, บอกความจริง,ช่วยแนะ อธิบาย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Yujin, ich will dir verraten, dass Junsang dich sehr mag! = นี่ ยูจิน, เธอนะ ไม่รู้รู้เลยใช่มั้ย ว่าจุนซางเค้าชอบเธอมากเลยน้า (จาก winter love song แฮะๆ ) 2° Unser Geheimnis darfst du keinem verraten! = ความลับระหว่างเรานะ เธอ ห้ามไปบอก ใครเชียวนะ! ( กรรมตรง คือ unser Geheimnis, กรรมรอง คือ keinem,Dativ! ) 3° Können Sie mir bitte verraten, wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme? = เอ่อ คุณครับ กรุณาเถอะครับ ช่วยบอกทางผมไปสถานีรถไฟให้ด่วนที่สุดจะได้มั้ยครับ? ( คำว่า bitte จะช่วยให้คุณไปถึงสถานีรถไฟได้เร็ว จริงๆน้า..), See also: S. das Geheimnis sagen,die Sache aufklären, A. verheimlichen,still sein,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top