ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดูดซับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดูดซับ-, *ดูดซับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูดซับ[V] absorb, See also: suck, Syn. ซับ, ดูดซึม, ซึมซับ, ดูด, ซึม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adsorbดูดซับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adsorbedดูดซับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The old man soaked his hands in the water and tried to keep his head clear.และชายชราดูดซับมือของเขา ในเกลือ น้ำและพยายามที่จะให้หัวของ เขาชัดเจน The Old Man and the Sea (1958)
The blossoms reach for the sunlight above, yet, unseen, the roots reach for the rainwater below.ดอกไม้ต่างผลิใบ รอรับแสงอรุณแห่งตะวัน ใช่แล้ว, ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลย รากไม้ก็แผ่สาขา ดูดซับสายฝนที่ซึมอยู่ใต้ดิน Mulan 2: The Final War (2004)
And then some of the radiation that is absorbed and warms the Earth is reradiated back into space in the form of infrared radiation.การแผ่รังสีบางส่วนที่โลกดูดซับไว้และสร้างความอบอุ่นให้กับโลก ก็มีการแผ่กลับออกไปสู่อวกาศ ในรูปของการแผ่รังสีอินฟราเรด An Inconvenient Truth (2006)
But when it hits the open ocean, more than 90% of it is absorbed.แต่เมื่อมันกระทบกับมหาสมุทรมันดูดซับไว้มากกว่า 90% An Inconvenient Truth (2006)
But as it melts and the open ocean receives that sun's energy instead, more than 90% is absorbed.แต่เมื่อมันละลาย และมหาสมุทรต้องรับพลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นแทน มากกว่า 90% ถูกดูดซับไว้ An Inconvenient Truth (2006)
I kind of absorb the abilities of others.ฉันเป็นประเภทคนที่ดูดซับความสามารถของคนอื่น Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
A real vampire is simply a person born with the ability To absorb and manipulate pranic energy.แวมไพร์ที่แท้จริงจะเกิดมา พร้อมความสามารถดูดซับปรับแต่งพลังงานให้เหมาะสม No Such Thing as Vampires (2007)
We must absorb this energy, preserve it, not waste it on women.เราต้องดูดซับพลังงานรักษามัน ไม่ใช่ไปเสียเวลากับพวกผู้หญิง No Such Thing as Vampires (2007)
It's the acoustics. It's all about diffusion.ระบบเสียงน่ะ การดูดซับเสียง ของห้อง Spider-Man 3 (2007)
Yeah, it put me in a coma for two weeks.ตอนนี้,นายดูดซับ Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
And I am going to find them.ตอนนี้,คุณดูดซับพลังอำนาจ ทั้งหมดที่คุณพบเจอ Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
(SIGHS)ปีเตอร์ดูดซับพลังอำนาจของคนอื่น Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูดซับ[v.] (dūtsap) EN: adsorp   FR: adsorber

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adsorb[VT] ดูดซับ, See also: ซึมซับ
absorb into[PHRV] ดูดซึม, See also: ดูดซับ, ซึมซับ, ซึมเข้าสู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adsorb(แอดซอร์บ', -ซอร์บ') vt. ดูดซับ, ดูดเข้าที่ผิวหนัง -adsorbent adj.,n. -adsorption n.
sop(ซอพ) n. ชิ้นขนม (โดยเฉพาะขนมปัง) สำหรับจุ่มลงในอาหารเหลว,สิ่งที่เปียกโชก,สิ่งที่ทำให้บรรเทา,สินบน,สิ่งที่ใช้สงบประสาท,คนอ่อนแอ,คนขี้เหล้า vt. จุ่มขนม (โดยเฉพาะขนมปัง) ลงในอาหารเหลว,จุ่ม,แช่,ทำให้เปียกโชก,ดูดซึม,ดูดซับ,ทำให้บรรเทา,ให้สินบน vi. เปียกโชก,เปียก
suck(ซัค) vt. ดูด,ดูดด้วยปาก,ดูดนิ้ว,จิบ,ดูดซึม,ดูดซับ,ดูดนม. vi. ดูด, -Phr. (suck in โกง,หลอกลวง) n. การดูด,แรงดูด, Syn. sip,draw in,swallow,gulp

English-Thai: Nontri Dictionary
adsorb(vt) ดูดซึม,ดูดซับ
adsorption(n) การดูดซึม,การดูดซับ
sop(vt) ทำให้เปียก,จุ่มน้ำ,แช่,ดูดซับ
suck(n) การดูดซับ,การจิบ,การดูดซึม,แรงดูด
suck(vt) ดูดซึม,ดูดซับ,จิบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
吸収[きゅうしゅう, kyuushuu] (vt) ดูดซับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top