ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดำรงชีพ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดำรงชีพ-, *ดำรงชีพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำรงชีพ[V] live, See also: earn one's livelihood, make a living, support oneself, Syn. ครองชีพ, เลี้ยงชีพ, ดำรงชีวิต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Intolerable as it may be I'm completely dependent upon those wretched drones for sustenance.ฉันยังต้องพึ่งนังกาฝากคนนั้นในการดำรงชีพ Death Has a Shadow (1999)
We've no engines, communications or... life support recharge.เราไม่มีเครื่องยนต์ เครื่องมือสื่อสาร หรือ... อุปกรณ์ดำรงชีพ Rising Malevolence (2008)
"Support life."สนับสนุนการดำรงชีพ City of Ember (2008)
"and shake the yoke of inauspicious stars from this world-wearied flesh."ปลดเปลื้องพันธะชะตากรรม ที่น่าเบื่อหน่ายที่จะดำรงชีพ The Twilight Saga: New Moon (2009)
I live off human energy. And yours I can't channel.ฉันดำรงชีพด้วยพลังมนุษย์ แต่เธอ ฉันเชื่อมต่อไม่ได้ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
You really think I can make a living at this woodworking?คุณคิดมั้ยว่า ผมสามารถดำรงชีพ ได้ด้วยงานช่างไม้ Consumed (2010)
You know, I wouldn't mind living pretty on Monsieur Freakshow's dime.รู้ไหมว่าฉันดำรงชีพด้วยเงิน สกปรกได้อย่างไม่มีปัญหา It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
We do not surrender to nihilism.เราไม่ดำรงชีพโดยการทำลายผู้อื่น Save Yourself (2012)
3 billion people living on $2.50 a day.ประชาชน 30 ล้านคนดำรงชีพด้วยเงิน 2.50 ดอลลาร์ต่อวัน True Believer (2012)
You ever heard of survival of the fittest?เคยได้ยิน การดำรงชีพของผู้แกร่งที่สุดมั้ย Red in Tooth and Claw (2013)
While in sports, you have a salary that you can live on.ในขณะที่กีฬาอื่น ๆ คุณมีเงินเดือนสำหรับใช้จ่ายในการดำรงชีพ Free to Play (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself   FR: vivre ; gagner sa vie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerobe(แอ' โรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ต้องอาศัยออกซิเจนในการดำรงชีพ
aerobic(แอโร' บิค) adj. ซึ่งต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีพ
anaerobic(แอนแอโร' บิค) adj. ซึ่งดำรงชีพได้โดยปราศจากอากาศหรือออกซิเจน
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน,การชิงชัย,ผู้แข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ
living(ลิฟ'วิง) adj. มีชีวิตอยู่,ไม่ตาย,มีอยู่,แรง,ขะมักเขม้น,คุกรุ่น,ไหล,เกี่ยวกับการครองชีพ,ในสภาพธรรมชาติ,แน่นอนที่สุด,n. การดำรงชีพ,วิธีการครองชีพ,คนที่มีชีวิตอยู่,เงินเดือนของพระ (ศาสนาคริสต์), Syn. live,alive,-A. dead,dull
privation(ไพรเว'เชิน) n. การขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ,การขาดแคลน,ความคับแค้น,การเพิกถอน, Syn. want,need
subsist(ซับซิสทฺ') vi. มีอยู่,ยังชีพ,ยังอยู่,อยู่รอด,ประทังชีพ,ดำรงชีพ, (ปรัชญา) ดำรงอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด., Syn. exist,love,be,occur,endure
subsistence(ซับซิส'เทินซฺ) n. การมีอยู่,การยังชีพ,การดำรงชีพ,วิธีการอยู่รอดหรือดำรงชีพ,แหล่งอาหารและปัจจัยการยังชีพอื่น ๆ ,สิ่งที่มีอยู่,สิ่งที่เป็นของจริง, Syn. life,existence,sustenance
subsistent(ซัยซิส'เทินทฺ) adj. มีอยู่,ยังชีพ,อยู่รอด,ดำรงชีพ,ประทังชีพ,ฝังติด,ประจำตัว n. (ปรัชญา) สิ่งที่มีอยู่หรือเป็นของจริง
sustenance(ชัส'ทะเนินซฺ) n. วิธีการยังชีพ,การบำรุงเลี้ยง,วิธีการดำรงชีพ,ขบวนการสนับสนุน,การสนับสนุน,การค้ำจุน,การยังชีพ, Syn. food,support,

English-Thai: Nontri Dictionary
subsistence(n) การเลี้ยงชีพ,การอยู่,การยังชีพ,การดำรงชีพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top